Nyheter

Skogen den stora klimathjälten – nytt nummer av Nordiska projekt ute nu

Den svenska skogen har ökat i massa de senaste 100 åren, förmodligen är det ett få antal svenskar som känner till detta. Den totala massan levande trä har mer än fördubblats.

Mängden skog har mer än fördubblats sedan 1929 då man noggrant mätte Sveriges skogar för första gången. Då fanns det cirka 1,7 miljarder kubikmeter medans 2019 fanns det 3,5 miljarder kubikmeter.

De flesta tror nog att massan skog i Sverige antingen var mer eller mindre densamma som för 100 år sedan eller att den hade minskat. Att den faktiskt har ökat kände bara 24 procent till som en undersökning gjord av Novus visar på uppdrag av EFN Ekonomikanalen. Att skog binder koldioxid är det många som vet men inte i vilken utsträckning det sker i Sverige.

50 procent av allmänheten trodde att det var 30 miljoner ton koldioxid. Det rätta svaret på 40 miljoner ton koldioxid absorberas av svenska skogar gissade eller kände 23 procent till. Avverkning av skog är exkluderade i siffrorna. Skogen kan även vara av väldigt stark klimatnytta, i Sverige bidrar skogsbruket till att vi i princip är klimatneutrala, om man tittar på territoriella utsläpp av det som sker i landet. Men det rör sig ändå bara om en till två promille av de totala globala utsläppen.

För att tillämpa en liknande modell som den som används i Sverige uppmanar man nu till att andra länder ska studera Sveriges principer inom skogsbruk. Här bör man även plantera mer skog där den avverkats. På så vis får vi 100 miljoner hektar som skulle kunna återbeskogas.

I aktuellt nummer kan man bland mycket annat ta del av och läsa om oplanerade stopp inom industrin som är ett stort fokus på kommande underhållsmässa i Göteborg. Trimma underhållet och höj nyckeltalen.

Alla större och medelstora processindustrier använder underhållssystem för att planera, styra och följa upp underhållet. CIsterner – risker för arbetsmiljö, hälsa och yttre miljö.

Boliden främst i världen på gruvautomation som använder telekommunikationsnät och positioneringstjänster samt fjärrstyrda fordon och deltar i utvecklingen av självkörande fordon. Svebio som har gjort sin färdplan för fossilfrihet. Läs om en testbädd för hållbara VA-ledningssystem och där vatten är en viktig samhällsfråga och där många instanser måste vara delaktiga för att få till helheten på bästa miljövänliga sätt.

God läsning och väl mött i Göteborg på Underhållsmässan!

Jan Åström

//

https://www.nordiskaprojekt.se/

https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs/nordiska_projekt_2-2020