Nyheter

60 miljoner kronor till träteknisk satsning

En unik datortomograf, specialiserad på fördjupad träröntgen, levereras inom kort till laboratoriet för träteknik vid Luleå tekniska universitet. Utrustningen är en viktig komponent inom CT Wood, ett nystartat strategiskt forskningsprogram inom träteknik, som är inriktad på tillämpad forskning i nära samverkan med träindustrin.

Bakom satsningen som ska pågå i tio år, står Svenskt Trä, samt ett antal fristående träindustrier, Kempestiftelserna, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet.

– Skogs- och träindustrierna är avgörande för att nå de globala hållbarhetsmålen och därför är forskningsprogrammet CT Wood ett starkt bidrag till Sveriges gröna omställning. Att Kempestiftelserna och Skellefteå kommun också ingår i satsningen betyder väldigt mycket för områdets utveckling. Det säkerställer att Luleå tekniska universitet även fortsättningsvis kommer att vara Sveriges och Europas huvudsakliga kompetenscenter inom träteknik, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Det samarbetsavtal som Luleå tekniska universitet, Skogsindustrierna/Svenskt Trä undertecknade för ett halvår sedan har nu lett fram till CT Wood.

Syftet med forskningsprogrammet är att bygga vidare på universitetets världsledande forskning inom tomografi av trä och skapa förutsättningar för spetsforskning, nästa generations forskning, inom digitalisering av träindustrin. Det ger nya möjligheter till industrianpassade studier och stärker den akademiska forskningens datainsamling i stor skala.

Avancerad mätteknik och digitaliseringsverktyg inom CT Wood ska effektivisera råvaruutnyttjandet från skog till färdiga, optimala och högvärdiga träprodukter. Trä är ett naturligt, komplext material och träbyggandet ökar starkt. Det strategiska samarbetet ska leda till fortsatt kompetensförsörjning, konkurrenskraft och hållbar tillväxt för skogs- och träindustrin.

– Den här typen av fokuserad satsning på träforskning är den första i världen och att lokala intressenter och industrin finansierar satsningen är unikt, säger Björn Källander som är chef för standardisering och forskning på branschorganisationen Svenskt Trä.

– Forskningen är viktig för Skellefteå och näringslivet här. Skellefteås näringsliv ligger redan idag i framkant vad gäller omställningen till en hållbar framtid och vi ligger mitt i en region som driver innovation framåt. De innovativa företagen återfinns i många olika branscher där träindustrin är en av de viktigaste och då blir den här satsningen extra betydelsefull, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå kommun.

Tidigare har medicinska datortomografer använts för träforskning vilket bland annat begränsat strålningsintensiteten. Planen är nu att den befintliga tomografen, på Luleå tekniska universitet, som skannar såväl stock som sågat virke ska kompletteras med den nya världsunika tomografen.

Den har förbättrad upplösning, tar bättre bilder och möjliggör studier av processer i träet som tidigare varit omöjliga. Till de stora tomograferna kan klimatkammare/torkar anslutas så att processer som virkestorkning och värmebehandling kan studeras under processernas gång. Byggkomponenter kan också studeras ned till -60°C.

Laboratoriets utrustning på universitetet kompletteras av de två industriella tomograferna vid Norra Skogsägarnas såg i Sävar och Fiskarhedens såg.

Bild: Pixabay