Nyheter

QTF TECH TALK #12 Korrosionsskador i värme- och kylsystem

​I QTF Tech Talk #12 får vi följa Björn när han delar med sig av sina erfarenheter av skadade systemkomponenter. Vi får se vad smutsig och syrehaltig systemvätska kan åstadkomma med systemkomponenter som pumpar, ventiler och rör. Lätt att inse att vätskan bör filtreras och avgasas så fort systemet är färdigbyggt.

Lösningen är förstås QTF-metoden. Låt inte korrosionen få fäste i dina system, det slutar alltid med läckage och haverier, ofta redan inom garantitiden. I stället ska du rena och avgasa systemvätskan redan från början, när systemet är färdigbyggt.

Mät syrenivån i systemvätskan och säkerställ med avgasning och dokumenterade mätresultat att den inte innehåller skadliga syrenivåer, dvs. < 0,5 mg syre per liter systemvätska.

Se filmen här:

Bild: QTF