Nyheter

Corona ökar osäkerheten på energimarknaderna

Den allra största risken i ekonomin just nu är coronaviruset. Viruset har skapat en enorm osäkerhet på nästan alla finansiella marknader, och främst handlar osäkerheten om i vilken grad det här viruset kommer att påverka världsekonomin.

Den här veckan har man konstaterat flera fall av Corona i Europa, något som har gett upphov till enorma rörelser på aktiemarknaderna vilket även har smittat av sig på råvarumarknaderna.

Det här skriver Entelios.

Den här veckan har det lägsta priset på kol noterats sedan 2016. En stor del av elproduktionen i Europa baseras fortfarande på kol och därmed får detta konsekvenser för prissättningen av kraft i resten av Europa. Gaspriset håller sig också lågt.

Priset för utsläppsrätter (koldioxidpriset) har mycket riktigt också fallit lite från pristoppen vi såg förra veckan, men håller sig relativt högt jämfört med de priser vi har sett på senare år. Sammantaget gör detta att de tyska terminpriserna på el har sjunkit något senaste veckan, men ligger strax över
€ 40/ MWh.

Fortsatt förbättrad resursbalans

Nästan tre gånger den normala nederbörden i Norge och 50 % över det normala i Sverige under den gångna veckan har förstärkt resursbalansen ytterligare från redan höga nivåer. Höga temperaturer har hållit ner förbrukningen och mycket vindkraft har också bidragit till att stärka kraftbalansen fram tills nu.

Ändrade väderprognoser

Sedan jul har Norden haft ett ovanligt blött, blåsigt och varmt väder, präglat av flera stormar och ständiga lågtryck som har dragit in västerifrån över Norge. Nu ser väderprognoserna ut att ändras, lågtrycken gå längre söderut och därmed blir vädret i Norden kallare och torrare.

Prognoserna pekar nu mot mer normalt väder för årstiden, och det gäller även på vindsidan. Detta har aktörerna på kraftmarknaden reagerat på, genom att höja prisförväntningarna för resten av året. Trots att terminskontrakten har ökat med upp till 40 % den senaste veckan, är priserna fortfarande historiskt låga.

Veckans siffror:
Hydrologisk balans: + 32,5 TWh (+ 4,3 TWh)
Systempris: 9,75 €/MWh (+- 2,65 €/MWh)
Terminpriset: 27,50 €/MWh (+ 0,50 €/MWh).

Bild: Entelios