Nyheter

Västsvenska storföretag satsar på hållbara resor

Allt fler företag ser poängen med att deras medarbetare går, cyklar eller åker kollektivt till jobbet. Nu inleder 14 av Västsveriges största företag och Västsvenska Handelskammaren ett unikt samarbete med Västtrafik och Västra Götalandsregionen för att öka det hållbara resandet.

Ekonomiskt lönsamt, färre sjukskrivningar och starkare hållbarhetsprofil. Det är några av fördelarna för företag som får fler anställda att resa mer hållbart.

– Att fjorton av regionens största företag har beslutat sig för att sätta den här frågan högre upp på agendan är oerhört positivt för samhället i stort. När fler går, cyklar eller åker kollektivt minskar utsläppen, trängseln på vägarna avtar och staden blir mer attraktiv att vistas i, säger Lars Backström, vd, Västtrafik.

Företagens insats

I projektet deltar AB Volvo, Essity, SKF, AstraZeneca, Saab, AFRY (ÅF), Nordea, NCC, SEB, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, RUAG Space, Platzer, Skanska och Handelsbanken.

Satsningen är behovs- och situationsanpassad för varje företag. De medverkande företagen får möjlighet att göra en resvaneundersökning, får analyser, stöttning och rådgivning, och ett nätverk att utbyta erfarenheter i. Företagen sätter egna mål och tar själva fram sin handlingsplan.

– De medverkande företagen ligger redan långt fram i sitt hållbarhetsarbete och nu tar vi nästa steg tillsammans. Genom samarbetet skapar vi en unik plattform för näringslivet att samverka och inspirera varandra, samtidigt som vi kan gå in och stötta med våra verktyg, säger Sara Persson, teamledare Hållbart Resande Väst, Västra Götalandsregionen.

Namnet på samarbetet blir En ren vana.

– Västsverige växer och Göteborg är på väg att bli en storstad. Alla kan inte ändra sina resvanor men om Göteborg ska vara attraktivt och framkomligt även i framtiden måste många göra det, och här näringslivet kan hjälpa till. Dels genom tekniska innovationer inom transportområdet där västsvenska bolag är världsledande, dels genom att underlätta för medarbetarna att resa hållbart till arbetet, säger Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé och fortsätter:

– Att ha en stark hållbarhetsprofil är på väg att bli en hygienfaktor för företag som vill behålla personal och attrahera ny kompetens. Dessutom blir personalen friskare om de går, cyklar och åker mer kollektivt.

Bilden:
Nytt samarbete med näringslivet, målet är att fler ska resa hållbart.
Bild: Västtrafik