Nyheter

Eska utrustar kartongmaskin med konditionsövervakning online

Den nederländska kartongproducenten Eska har beslutat att utrusta pappersmaskinen PM7 i fabriken i Hoogezand med ett onlinesystem för tillståndskontroll från SPM Instrument. För övervakning av denna kritiska maskin har Eska valt onlinesystemen Intellinova Parallel EN och Intellinova Standard.

Eskas mål är att i framtiden utföra tillståndsbaserat underhåll i en större omfattning. Investeringen i ett onlinesystem från SPM Instrument passar väl in i denna underhållsstrategi och i Eskas optimering av underhållsplaneringen, där man förlänger tiden mellan underhållsstoppen från sex till tolv veckor.

Denna förlängning av underhållsintervaller gör det mycket viktigt att upptäcka lagerskador i ett så tidigt skede som möjligt. Vidare arbetar företaget också med att förbättra skyddsbarriärerna för en ökad säkerhet på arbetsplatsen. Dessa förbättringar innebär samtidigt att traditionella mätningar på lagren med handhållen utrustning inte längre kan utföras. Tack vare investeringen i onlineövervakning är nu Eska redo för framtiden och Industri 4.0.

Med ett onlinesystem på plats kan periodiskt underhåll skjutas upp och livslängden för de olika applikationerna förlängas. Som ett första projekt har PM7 utrustats med åttio DuoTech-givare, som möjliggör både vibrations- och stötpulsmätning. De patenterade mätteknologierna HD ENV, SPM HD och HD Order Tracking ger information om smörj- och mekanisk kondition i övervakad utrustning, även vid extremt låga varvtal. Vid försämrad kondition ger dessa mätteknologier mycket långa förvarningstider. Systemet installerades gemensamt av SPM Instrument Nederländerna och Eska under 2019.

Underhållsingenjör Gerben Oppewal om investeringen:

– Med detta onlinesystem tar vi viktiga steg när det gäller maskintillgänglighet och säkerhet på arbetsplatsen. Tidigare kunde vi inte mäta alla lager i det utsatta våtpartiet. Men med denna investering kommer vi att ha den möjligheten. Med hjälp av onlinesystemet förväntar vi oss att kunna förhindra lagerskador eftersom smörjproblem upptäcks i ett tidigare skede. Om skador ändå utvecklas, kommer vi nu att få tidig varning om detta. Detta är viktigt med tanke på vårt mål att fördubbla tiden mellan underhållsstopp. Vi förväntar oss ett gott samarbete med SPM, som också passar bra in med våra önskemål kring Industri 4.0 för framtiden.

Eska har två produktionsenheter i Nederländerna; en i Sappemeer (sedan 1879) och den andra i Hoogezand (sedan 1897). Eska producerar 275 000 ton solidkartong per år, som bland annat används för bokomslag, pussel och lyxförpackningar. Företaget har också internationella dotterbolag.

Bilden:
Kartongmaskinen PM7 i Hoogezand.
Bild: Eska