Nyheter

Norrbotten och Västernorrland i stort behov av vindkraftstekniker för att nå mål om energiomställning

Antalet vindkraftparker i Sverige ökar i syfte att ställa om till förnybar energiförsörjning. I synnerhet gäller detta Norrbotten och Västernorrland där vindkraften byggs ut kraftigt. Till det behövs fler vindkrafttekniker, ett yrke det idag råder stor brist på.

Till hösten 2020 bedriver utbildningsföretaget Lernia yrkesutbildning i just vindkraftsteknik i Piteå och Sundsvall för att rusta Sverige med rätt kompetens där behovet är som störst.

För att nå uppställda mål för Sveriges energiomställning byggs vindkraften i Sverige ut och gamla parker ersättas av färre och mer effektiva vindkraftverk. Fler vindkraftverk och effektivare teknik innebär nya behov av ny kompetens och arbetskraft som kan projektera, installera, driva och underhålla Sveriges vindkraftverk.

Störst utbildningsbehov av vindkraftstekniker kommande år finns i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Gävleborg där det byggs som mest. Enligt en rapport från Vindkraftcentrum från 2019 behövs det 170 nya vindkrafttekniker årligen, de kommande fem åren. Idag servar 809 personer 3 659 stycken vindkraftverk. Det motsvarar 4,5 vindkraftverk per vindkraftstekniker.

För att möta dessa behov bedriver utbildningsföretaget Lernia en ny omgång av yrkeshögskoleutbildningen Internationell Vindkraftstekniker i Piteå och Sundsvall.

– Sverige är ett land med imponerande hållbarhetsmål. A och O för att nå dem är att utbilda inom den nya tekniken som möjliggör att vi till exempel kan ställa om till förnybar energi. Därför är vi glada att kunna erbjuda denna viktiga utbildning i ett område där behovet klart och tydligt finns, säger Elisabeth Vidman, produktutvecklare Yrkeshögskolan.

Yrket som vindkrafttekniker är mångfacetterat. Man förväntas vara klätterexpert, elektriker och systemansvarig samtidigt. Det är också ett fritt yrke där man sköter planering och ansvar för drift- och underhållsarbete i en eller flera vindkraftparker. Utbildningen är dessutom internationell och framtagen av Global Wind Organization (GWO) som säkerställer att kunskapen håller en internationell standard.

Bild: Pixabay