Nyheter

Stålåret 2020: Ett nytt decennuim

Hur utvecklar sig stålmarknaden framöver? Efterfrågan, råvarupriser och importkvoter är några områden som har påverkan. BE Group tittar framåt.

”TJUGOTJUGO”.

Smaka på ordet!

Visst finns det något tilltalande och lite kittlande över det?

Inte bara för att det är enkelt att uttala, utan också för att det känns spännande med ett nytt decennium där vi sannolikt kommer att få se stora förändringar inom våra verksamheter.

Ta bara det här med digitaltekniken. Fram till 2030 kommer den att bli helt integrerad i allt vi gör. Många rutinjobb kommer att försvinna samtidigt som hållbara processer kommer gå från att vara något exotiskt till att bli standard.

ÅTERBLICK 2019

Enligt stålverkens globala branschorganisation, World Steel Association, nådde den globala råstålsproduktionen 1 869,9 miljoner ton under 2019. Det är en ökning med 3.4 procent jämfört med 2018. Ändå minskade råstålsproduktionen i alla regioner utom Asien och Mellanöstern.

I Europa (EU28) producerades under förra året 159,4 miljoner ton råstål. Det är en minskning med 4,9 procent jämfört med 2018. Största minskningen stod Tyskland för, som producerade 39,7 miljoner ton råstål, vilket är 6,5 procent mindre än 2018.

Utvecklingen på den svenska marknaden redovisas i Stål- och Metallföreningens statistik. Den visar att medlemmarna tillsammans sålde för 1,2 miljoner ton under 2019, alltså fem procent mindre än året innan.

ÖKANDE BEHOV

Redan i förra analysen påpekade jag att Eurofer, paraplyorganisation för de Europeiska branschorganisationerna för ståldistribution, prognosticerar ett ökat stålbehov i EU-28 med 1,1 procent, till 169 miljoner ton, jämfört med 2019.

I december meddelade BDS, de tyska lagerhållarnas branschorganisation, att deras sammantagna lagersaldo var det lägsta på 20 år. Detta anses bero på stegvis sjunkande priser under främst andra halvåret 2019, något som gjort lagerhållarna avvaktande

Importstatistik från det oberoende brittiska analysföretaget MEPS (december 2019) visar att EU:s importkvoter utnyttjades till mindre än hälften för stora produktgrupper som varm- och kallvalsad plåt. Tänkbara förklaringar till detta skulle enligt nyhetsbrevet Steel Business Briefing kunna vara de långa ledtiderna samt att importpriserna inte ansetts attraktiva.

TECKEN PÅ ÅTERHÄMTNING

I slutet av december skedde en snabb ökning av ledtiderna för varmvalsad bandplåt samt kallvalsad plåt. Stora producenter var plötsligt mer eller mindre fullbokade för leveranser första kvartalet 2020. Det ska bli intressant att se om detta beror på lageruppbyggnad hos lagerhållare eller på återställda behov hos slutförbrukarna.

Den senaste tiden har det kommit tecken från både Konjunkturinstitutet och Swedbanks inköpsprisindex på att det sker en återhämtning inom tillverkningsindustrin vad gäller orderingång och planerad produktion.

Att producenterna förväntar sig högre priser under våren är inte oväntat.

Text:
Max Fjaestad
Produktchef stålplatta & tunna
BE GROUP SVERIGE AB

Bild: BE Group