Nyheter

ABB och Covariant samarbetar om att driftsätta integrerade AI-robotlösningar

ABB accelererar expansionen till sektorer för distribution och e-handelslogistik med hjälp av Covariants AI-teknik.

Covariant har vunnit ABB:s globala tävling om att hitta en ledande AI-partner för samutveckling av intelligenta robottekniker. Startup-företaget Covariant från Silicon Valley har en banbrytande AI-programvara som möjliggör för ABB att lansera en helt autonom griplösning.

Den första AI-lösningen för logistik har redan installerats och är under inlärning vid Active Ants expedieringscenter för e-handel i Nederländerna.

ABB, världens största leverantör av industrirobotar, tillkännagav idag tillsammans med Silicon Valleys AI-startup-företag Covariant ett samarbete om att lansera AI-robotlösningar med början i en helt autonom expedieringslösning för lagerorder.

De båda företagen har förts samman tack vare en gemensam vision om robotar som utnyttjar AI, där intelligenta robotar arbetar parallellt med människor i dynamiska miljöer och tillsammans lär sig och förbättras för varje uppgift som slutförs.

Den snabba globala tillväxten inom e-handelssektorn har lett till att ABB har identifierat en betydande möjlighet för AI-robotlösningar inom många skilda tillämpningar som logistik, lager och sortering av paket och brev. De globala intäkterna inom e-handeln förväntas öka med över 50 procent de kommande fem åren, från 1,7 triljoner euro 2019 till 2,6 triljoner euro 2024, enligt Statista.

Den växande efterfrågan på expedieringstjänster inom e-handeln och den komplexa och arbetsintensiva processnaturen innebär en särskild potential för intelligent automatisering tack vare den komplexa och arbetsintensiva naturen hos dessa tjänster.

Marknaden växer i stabil takt (4–5 % i genomsnittlig årlig tillväxttakt) och förväntas nå ett värde på 51,3 miljarder euro per 2021, enligt Beroe Inc., ett kunskapsföretag inom upphandling. Idag är lagerhanteringen arbetsintensiv och branschen kämpar med att hitta och behålla personal för plockning och packning. Robotar är idealiska för att hantera repetitiva arbetsuppgifter men hittills har de saknat intelligens för att kunna identifiera och hantera de tiotusentals olika produktvarianter som förekommer inom vanlig dynamisk lagerverksamhet.

ABB drog 2019 igång en global tävling för att bedöma hur 20 ledande startup-företag inom AI-teknik kunde hitta lösningar för 26 verkliga utmaningar inom plockning, packning och sortering. Syftet var att förstå om AI är tillräckligt moget för att helt kunna frigöra potentialen för robotar och automatisering. ABB sökte också en teknikpartner med vilken man skulle kunna samutveckla en robust AI-lösning som stöttar autonom materialhantering och möjliggör för robotarna att hantera artiklar med oändliga variationer.

Covariant Brain är en universell AI med vilken robotar kan se, slutleda och agera i världen runt om dem och utföra arbetsuppgifter som är alltför komplexa och varierade för traditionellt programmerade robotar. Med Covariants programvara kan robotarna engageras i förstärkningsinlärning: de får själva anpassa sig till nya arbetsuppgifter genom försök och misstag och därigenom konstant utöka antalet olika föremål de kan plocka.

– Vårt samarbete med Covariant ingår i vår strategi att expandera till nya tillväxtsektorer som distribution och e-handel och utnyttja skalningspotentialen inom dessa områden. De kompletterar vårt eget erbjudande perfekt och förstärker vårt mål att vara det givna valet för våra kunder inom robotlösningar. Genom en kombination av artificiell intelligens och våra robotar öppnar vi upp för helt nya möjligheter och tillämpningar i en mängd olika industrier, säger Sami Atiya, chef för ABB-verksamheten Robotics & Discrete Automation.

– Om vi ska få den artificiella intelligensen att utvecklas behöver vi nu plocka ut tekniken från labben och tillämpa den i den verkliga världen. Vi är glada över att få arbeta tillsammans med ABB för att skapa AI-robotlösningar för kunder i hela världen. Vi drar nytta av ABB:s nästan fem decennier av branschkunnande och expertis vad gäller att driftsätta automatiseringssystem i de mest krävande industriella miljöer, säger Peter Chen, koncernchef och medgrundare av Covariant.

Den första installationen av AI-lösningen från ABB och Covariant håller redan på att driftsättas hos Active Ants (en del av bpost group), ledande leverantör av expedieringstjänster inom e-handel för webbaserade företag i Utrecht i Nederländerna.

Covariant ligger bakom Covariant Brain: en universell AI med vilken robotar kan se, slutleda och agera på världen runt om dem. Covariant grundades 2017 av världens främsta AI-forskare och robotbyggare från UC Berkeley och OpenAI och plockar med sig de senaste forskningsgenombrotten inom artificiell intelligens till de största möjligheterna i industrin. Företaget har sitt huvudkontor i Berkeley i Kalifornien. Mer information finns på covariant.ai

Bild: ABB