Nyheter

20 miljoner för innovativ hållbar utveckling till svensk gruvindustri

Det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM utlyser årligen forskningsmedel för att finansiera projekt som stärker svensk konkurrenskraft för gruv- och metallutvinnande industri. Nu står det klart vilka projekt som finansierats medel i årets utlysning.

Av de 36 projektansökningar som lämnades in till utlysningen har 14 förstudier, ett pilotprojekt och fyra fullskaleprojekt beviljats finansiering om sammanlagt 20,6 Mkr.

Målet med utlysningen som stängde den 7 november 2019 är att finansiera projekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i branschens strategiska forsknings- och innovationsagenda. De projektansökningar som lämnas in till SIP STRIMs öppna utlysningar bedöms i Vinnovas regi av en bedömarpanel bestående av oberoende internationella experter.

Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig på SIP STRIM är nöjd med resultatet av utlysningen

– Vi ser det här som en mycket framgångsrik ansökningsomgång med projekt som kommer att stärka den svenska gruvindustrin ytterligare. De beviljade projekten spänner över flera innovationsområden med allt från gruvteknik, miljö, metallurgi, mineralteknik och prospektering. Men det är också glädjande att se att det utöver tekniska projekt också finns två projekt som adresserar bredare samhällsfrågor.

SIP STRIM har under året satsat mycket på att få in nya aktörer till programmet.

– Det är oerhört roligt att vi ser att det arbete vi har lagt ned har gett resultat. Vi har bland annat åkt runt till universitet och andra aktörer för att informera om de möjligheter vi erbjuder. Det här har resulterat i en stor spridning av aktörer i projekten och dessutom 18 helt nya aktörer till programmet. Det här är en viktig del i det svenska innovationssystemet, för det är just genom möten mellan olika aktörer och aktörer från olika branscher som man kan hitta nya innovativa lösningar.

Så snart startrapporter har lämnats in till Vinnova så kommer man kunna läsa mer om samtliga projekt, både på Vinnovas och SIP STRIMs webb.

BIld av Rico S. från PixabayBIld av Rico S. från Pixabay