Nyheter

Skara Sommarland får hjälp av app med underhållet

Varje år anställs mer än 500 säsongsarbetare på Skara Sommarland. En del av dem arbetar med kontroll av utrustning i attraktioner och på campingen. Tidigare användes checklistor på papper och utförda kontroller registrerades sedan i en kontrollbok. Detta arbetssätt ersätts gradvis av ett digitalt verktyg i form av en app som är utvecklad för ronderingar och förebyggande underhåll.

Skara Sommarland har 19 fast anställda och av dessa är elva tjänstemän. Åtta anställda arbetar året om med underhåll. Inför kommande sommar engageras 575 säsongsanställda. De utbildas under en helg i slutet av maj och börjar sitt arbete en vecka senare. Lärare och instruktörer är de fast anställda samt 27 teamleaders som har erfarenheter från tidigare säsonger. Det är en stor utmaning att utbilda så många på så kort tid.

Hög säkerhet

Av de 575 arbetar en mindre del med kontroller av utrustning i attraktioner, på campingen, inklusive försörjningsystem såsom färskvatten.

– Säkerhet prioriteras alltid och nu överger vi successivt vårt pappersbaserade arbetssätt och använder i stället en mobilapp, berättar Janne Nilsson, vd för Skara Sommarland AB.

Appen levereras av CheckProof och är utvecklad för flera olika branscher, som tillämpar ronderingar och förebyggande underhåll. Det går lätt att utbilda personal på appen och den är enkel att använda. I appen finns alla checklistor inlagda. Under ronderingarna kontrolleras alla punkter, och registreras efterhand tillsammans med respektive tidpunkt. Appen hanterar också felrapporter och klarar att generera arbetsorder, då reparationer eller andra åtgärder krävs. Arbetsorder går till Sommarlands underhållsgrupp som tar hand om akut underhåll.

Även förebyggande underhåll

– Tack vare det nya arbetssättet med appen, blir vi säkra på att alla kontrollpunkter har checkats av och vid vilken tidpunkt. Vi får en mycket bättre uppföljning än tidigare. Dessutom om vi ändrar något och exempelvis lägger till en kontrollpunkt får det genomslag i hela systemet, avslutar Janne Nilsson.

På Skara Sommarland tänker man sedan gå vidare och använda det digitala verktyget även för det förebyggande underhållet och periodiska underhållet av attraktioner, annan utrustning och installationer.

Bilden:
– Säkerhet prioriteras alltid och nu överger vi successivt vårt pappersbaserade arbetssätt och använder i stället en mobilapp, berättar Janne Nilsson, vd för Skara Sommarland AB.