Nyheter

Skogen är större klimathjälte än vi tror

Att den svenska skogen har ökat i massa de senaste 100 åren är det få svenskar som känner till. Den totala massan levande trä har mer än fördubblats vilket bara 24 procent gissade eller kände till. Det visar en undersökning gjord av Novus på uppdrag av EFN Ekonomikanalen.

Rolf Björheden, professor på Skogforsk, berättar om att återbeskogning som har skett de senaste 90 åren har lett till att skogen absorberar väldigt stora mängder av våra koldioxidutsläpp.

– 1929 så mätte man för första gången noggrant Sveriges skogar, då fanns det cirka 1,7 miljarder kubikmeter. I fjol fanns det 3,5 miljarder kubikmeter. Så mängden skog har mer än fördubblats, säger han till EFN Ekonomikanalen.

De flesta av de som deltog i Novus undersökning trodde att massan skog i Sverige antingen var mer eller mindre densamma som för 100 år sedan eller att den hade minskat. Att den faktiskt har ökat kände bara 24 procent till.

Att skog binder koldioxid är det många som vet enligt Björheden, men inte i vilken utsträckning det sker i Sverige. 50 procent av allmänheten trodde att det var 30 miljoner ton koldioxid. Det rätta svaret på 40 miljoner ton koldioxid absorberas av svenska skogar gissade eller kände 23 procent till. Avverkning av skog är exkluderade i siffrorna.

Björheden menar att skogen kan vara av väldigt stark klimatnytta.

– I Sverige så bidrar skogsbruket till att vi i princip är klimatneutrala, om vi tittar på territoriella utsläpp av det som sker i landet. Men det rör sig ändå bara om en till två promille av de totala globala utsläppen, förklarar han.

För att tillämpa en liknande modell som den som används i Sverige uppmanar han till att andra länder ska studera Sveriges principer inom skogsbruk. Han tycker även att det bör planteras mer skog där den avverkats. På så vis menar han att 100 miljoner hektar som skulle kunna återbeskogas.

Se hela avsnittet av Hållbarhetsmyter här (5:11 min, nytt fönster)

Fakta i avsnittet kommer från Naturvårdsverket, Skogsindustrierna och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Bild av Valiphotos från Pixabay