Nyheter

EIT InnoEnergy och T2 College ska lösa bristen på elektrifieringsexpertis tillsammans

Partnerskapet syftar till att förmedla de talanger som behövs för att stödja en alltmer elektrifierad värld. EIT InnoEnergy, Europas samverkansbolag inom hållbar energi, har ingått partnerskap med Skellefteåbaserade industri- och teknikutbildningscentret T2 College.

Syftet är att förmedla skräddarsydda utbildningar för att förse regionen med de talanger som behövs för att man ska kunna anpassa sig efter utmaningarna och möjligheterna med elektrifiering och lagring.

I och med konstruktionen av Northvolt Ett – Europas första gigafabrik för litium-jon-battericeller – kommer Skellefteå snart att bli ett världsledande nav för batteriteknologier. Det industriella klustret kommer att kräva flera tusen kunniga arbetare, och Skellefteå utformar nu en framsynt plan för att ge lokalbefolkningen och de nya invånarna som kommer möjlighet att vara en del av batterirevolutionen.

Genom att samarbeta med industrin för att ta reda på vilka kunskaper som kommer att behövas i övergången till ett smartare, flexiblare nät kommer EIT InnoEnergy att utveckla nytt kursmaterial med T2 College. Genom kompetensbaserad träning, som kombinerar onlinematerial och interaktion ansikte mot ansikte, kommer professionella kursdeltagare att uppdateras och få nya talanger för att stödja övergången till en mer elektrifierad framtid.

Kenneth Johansson, VD för EIT InnoEnergy Scandinavia, kommenterar:

– När vi ökar takten på vårt arbete för att gå över till en mer hållbar värld, kommer det att bli avgörande att ha en utbildad arbetsstyrka. Genom att använda vår kunskap från att handleda mastersstudenter och från professionella träningsprogram, liksom vårt breda nätverk av experter och utbildningsinstitutioner, kan vi hjälpa till att främja och attrahera de bästa begåvningarna just här i Skellefteå, där potentialen för energiinnovation är hög.

Maria Marklund, VD för T2 College, lägger till:

– Det finns en enorm möjlighet för nuvarande anställda att lära om för en föränderlig värld, vilket kan bidra till att överbrygga utbildningsklyftan. Genom partnerskap med EIT InnoEnergy kan vi hjälpa till att lätta på det framtida kunskapstrycket och utbilda inom viktiga ämnen såsom elektrifiering och lagring. Här kombinerar vi existerande material och kunskaper från EIT InnoEnergy med vår skräddarsydda utbildningsmetod för att utveckla konkurrenskraft inom industrin.

Detta nya initiativ har utformats i syfte att tackla kunskapsgapet och är uppbyggt på EIT InnoEnergys existerande arbete inom sektorn. EIT InnoEnergy erbjuder åtskilliga kurser online, ansikte-mot-ansikte och som kombinationskurser, liksom åtta mastersprogram inom hållbar energi. Partnerskapet med T2 erbjuder en ny möjlighet att utveckla morgondagens talanger för att stödja energiövergången.

T2 är ett specialiserat utbildningscollege. Eftersom det är förlagt nära Northvolts gigafabrik hamnar det mitt i hjärtat av batterirevolutionen. T2:s unika angreppssätt för att skräddarsy utbildning gör det möjligt för dem att anpassa sig och utvecklas för att stödja insatser för elektrifiering och utfasning av fossila bränslen.

Det första pilotprogrammet kommer att lanseras i vår. Ytterligare kursförbättringar planeras inför sommaren.

Bilden:
T2 Collage.
Bild: T2 College