Nyheter

Stålproduktionen minskade i januari

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 425 tusen ton i januari 2020. Det är en minskning med 8,1 procent jämfört med samma månad 2019, visar statistik från Jernkontoret.

I januari 2020 uppgick den svenska råstålsproduktionen till 425 tusen ton. Det är en minskning med 8,1 procent jämfört med januari 2019, det visar statistik från Jernkontoret. Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från elva ståltillverkare i Sverige.

– Trenden med minskad stålproduktion i Sverige under slutet av 2019 har fortsatt under inledningen av 2020. Vi är inne i en avmattad industrikonjunktur med svagare efterfrågan, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

– Kina är en stor stålmarknad, men ännu är det för tidigt att säga något om hur Coronaviruset påverkar stålföretagen, säger Mathias Ternell.

Bilden:
Ovako, Hällefors, Sektionen för slipning av stänger (Ceax) Hällefors, Västmanland, 2015
Bild: Pia & Hans Nordlander, BildN