Nyheter

HCL Technologies lanserar “Women Lead”-initiativ i Norden

Det globala teknologiföretaget HCL Technologies (HCL) lanserar sitt världsomspännande “Women Lead”-initiativ i Norden. HCLs mångfalds- och inkluderingsprogram är djupt förankrade över hela företaget, som idag har medarbetare från över 150 olika nationaliteter. Programmen fokuserar på att säkerställa en enhetlig upplevelse för att främja könsskillnader, kulturell mångfald och inkludering.

Det globala ”Women Lead”-programmet är ett exklusivt 1:1-mentorsprogram för aspirerande kvinnliga företagsledare världen över. Programmet har tidigare genomförts i tre framgångsrika kapitel i Australien och kommer i år att lanseras i andra viktiga geografiska områden runt om i världen.

Startskottet för HCLs ”Women Lead”-initiativ i Norden ägde rum på Sheraton Hotel i Stockholm, med deltagare från mer än 25 ledande globala företag över flera viktiga industrisektorer, med målet att främja nästa generations kvinnliga ledare. Behovet av bättre könsbalans understryks av många studier. En undersökning från Statistiska Centralbyrån, kring kvinnors och mäns ledande positioner i Sverige, visar att nästan 70 procent av chefspositionerna inom den privata sektorn innehas av män.

Programmet innebär mentor- och coachningssessioner, där mentorer och adepter arbetar tillsammans för att uppnå sina slutliga strategiska mål. Programmet avslutas i juni 2020 med en storslagen galamiddag för att fira mentorskapets viktigaste framsteg och introducera mentorerna och adepterna i ”Women Lead”-initiativets globala alumnigrupp.

Mångfaldens betydelse för HCLs verksamhet och tillväxt tydliggörs av det stora fokus och uppmärksamheten den får från såväl ledare som medarbetare. HCL anser att mångfald och inkludering är en drivkraft för konkurrenskraftiga företag, nu och inom en överskådlig framtid. Genom att uppmuntra och stödja kompetenta kvinnor i sina ledarskapskarriärer, genom initiativ såsom ”Women Lead”, tar HCL en aktiv roll i denna utveckling.