Nyheter

Ny lönestatistik för alla ingenjörer

Under 2019 tjänade ingenjörer i Sverige mellan 41 400 och 56 300 kronor i medellön, visar färska siffror från årets lönestatistik. Någon tydlig effekt av den höga efterfrågan på ingenjörer i industrin märks inte på löneökningstakten, som minskar jämfört med fjolåret.

För såväl högskoleingenjörer som civilingenjörer inom industrin, där en stor andel av landets ingenjörer arbetar, ökade lönerna med 2,3 procent under 2019. Det är dock en nedtrappning för båda grupperna jämfört med utvecklingstakten året dessförinnan, med 0,5 respektive 0,1 procentenheter.

– Utfallet borde ha varit en ökning med tanke på den långa högkonjunkturen och det värde som ingenjörerna tillför sina företag. Samtidigt är efterfrågan på ingenjörer stor. Att löneutvecklingen då inte blir bättre borde vara en väckarklocka för alla företagsledningar som säger sig behöva rekrytera och vill behålla sina ingenjörer, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

I tjänstesektorn låg ökningen för civilingenjörer på 2,9 procent och 2,3 procent för högskoleingenjörer. Den största procentuella löneökning hade gruppen civilingenjörer i den kommunala och regionala sektorn, med 3,2 procent.

– På vissa branschområden inom privat sektor ser vi uppmuntrande tecken. Där fackklubbarna har jobbat hårt för att få arbetsgivarna att följa avsikterna i våra avtal, stiger nu lönerna lite snabbare, säger Camilla Frankelius.

Lönestatistiken grundar sig på den årliga löneenkäten bland Sveriges Ingenjörers yrkesverksamma medlemmar. I siffrorna ingår även chefslöner. Svarsfrekvensen är 61 procent.

Sveriges Ingenjörers webbplats finns färsk statistik över ingenjörslönerna och mer information om löneenkäten.

Bild av annca från Pixabay