Nyheter

Ny katalog från DENIOS med miljösmart utrustning för kemikaliehantering

Den nya katalogen har landat och i fokus står miljösmarta, hållbara och ergonomiska produkter som tillsammans ska bidra till en höjd säkerhet för både människor och miljö. Tips, guider och expertråd varvas med nya produkter som tillsammans skapar DENIOS nya utbud till industrin.

Välkända artiklar blandas med nya produktlanseringar som exempelvis Spillguard® och litiumjonskåp i den nya katalogen från DENIOS. Företaget backar upp sin klimatneutrala vision med produkter som är direkt från egen tillverkning, testade, godkända och utvecklade för ett säkert och hållbart arbetsliv.

– Vi vill skapa en känsla av omtanke och säkerhet på arbetsplatsen med personer som bryr sig om varandra och den rådande arbetsmiljön, samtidigt som man bidrar till att skydda miljön för kommande generationer, berättar Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

Spillguard®, larm vid läckage

Nyheten Spillguard® från DENIOS ska hjälpa företag som hanterar kemikalier att agera i tid vid läckage. Spillguard® installeras på några sekunder och uppmärksammar omgivning när olyckan är framme, med både ljud- och ljussignal. Vid snabb åtgärd undviks exempelvis allvarlig hälsorisk, explosionsrisk, att farliga ångor alstras och även följdkostnader och juridiska konsekvenser.

Miljösmart förvaring av litiumbatterier

Litium är idag ett vanligt förekommande ämne på den dagliga arbetsplasten. Litium tar sin form genom exempelvis elektriska verktyg, trädgårdsredskap, ficklampor och elcyklar. Ämnet litium är användbart  då litiumjonbatterier är av låg vikt, möjliggör snabba laddtider och att de är extremt energitäta. Nackdelar är att de måste hanteras rätt och varsamt för att inte bli en brandfara.

I den nya produktkatalogen presenterar DENIOS den nya förvaringen av litiumbatterier som ska minimera risken för termisk rusning, giftiga gasutsläpp och explosioner. Företaget är först på marknaden att erbjuda ett litiumjonskåp för lagring och laddning av litiumbatterier.

– Vi på DENIOS är stolta över att vara tidiga på marknaden med att erbjuda en förvaringslösning som garanterar en säker och miljösmart hantering av litiumbatterier, avslutar Linus Jacker.

Bilden:
DENIOS katalog innehåller de senaste miljösmarta produkterna.
Bild: DENIOS