Nyheter

Tekniska verken signerade Linköpingsinitiativets nya avtal

Linköpingsinitiativet, där Tekniska verken deltagit under två år, har förnyats. Initiativet som startade 2018 var från början ett samarbete mellan Linköpings nio största energiförbrukare. Nu har dubbelt så många skrivit på avtalet om ett CO2-neutralt Linköping 2025.

Den 12 februari signerade 18 deltagare det förnyade avtalet vid en ceremoni i Linköpings stadshus, där Tekniska verken var ett av företagen.

– Det vi håller på med är historiskt och nödvändigt. Klimatförändringarna märks här i Linköping, även om läget är mycket allvarligare på andra håll i världen, säger kommunalrådet Muharrem Demirok (C) som har det politiska ansvaret för miljöfrågor.

Han konstaterade att politiken inte klarar utmaningen på egen hand. Alla måste samarbeta och genom initiativet visar de stora energiförbrukarna vägen.

– Det är väldigt kul att se att engagemanget för att vara med och samverka för minskad klimatpåverkan är så stort i Linköping. 18 av kommunens största energianvändare ska nu samverkar för att lära av varandra och samarbeta runt gemensamma utmaningar. Tekniska verken har en viktig roll i det samarbetet då samtliga av Linköpingsinitiativets medlemmar är våra kunder, och vi önskar utvecklas tillsammans med dem. Jag tror och hoppas att det kommer bli två mycket häftiga år under denna avtalsperiod där vi kan ta viktiga steg mot ett CO2-neutralt Linköping 2025, och att ännu fler bolag ansluter sig till Linköpingsinitiativet till nästa avtalsperiod, säger Märta Hasselqvist, hållbarhetsstrateg på Tekniska verken i Linköping.

Linköpingsinitiativet startade sitt arbete 2018. Arla är ett av företagen som varit med från början. Claus Hansen är chef för mejeriet i Linköping, ett av de större i Sverige.

– Linköpingsinitiativet ger vår energi- och miljögrupp ny energi och inspiration. Ett av resultaten är att vi fått ett närmare samarbete med Tekniska verken. Vi producerar inte längre egen energi utan använder fjärrvärme och miljömärkt el, berättar han.

Arla nöjer sig inte med att minska CO2-utsläppen från egna anläggningar. En viktig del är att ändra konsumenternas beteende, så att livsmedel används istället för att slängas. Få handlingar är så miljöskadliga som att producera mat för soptunnan.

Linköping var tidigt ute med att bjuda in näringslivet till samarbete i klimatfrågan. Det i sin tur talar för att det högt ställda målet om ett CO2-neutralt Linköping blir verklighet 2025.

Bild av Gerd Altmann från Pixabay