Nyheter

QTF TECH TALK #11 – Verklighetsbaserat underhåll är mest ekonomiskt

​När det gäller underhåll av tekniska system och vätskan i systemet finns det tre olika sätt att sköta sitt underhåll. QTF ser användning av alla tre metoderna ute på marknaden, men det är ett som framstår som det mest kloka och mest ekonomiska.

1. VERKLIGHETSBASERAT UNDERHÅLL
​Det som man förespråkar – QTF-metoden – innebär besiktning, mätningar och återkommande mätningar för att få kontroll över system och systemvätska. Baserat på tillståndet i systemet; gasnivåer, pH, konduktivitet, försmutsning och magnetit i systemvätskan kan man sätta in de åtgärder som behövs. Man kan prioritera bland sina system och skapa ett ekonomiskt underhåll som ger energieffektiva och korrosionsfria system.

2. ENLIGT PLAN
​Bättre än inte alls men ofta i onödan och ibland felaktigt eller otillräckligt. Man följer en underhållsplan, oavsett om det behövs eller ej. Framförallt så saknas kunskap från mätningar. Man vet inte om systemet har höga syrgasnivåer eller ej och man har heller ingen kunskap om eventuell avgasning har gett den effekt som behövs.

3. PLANLÖSA AKUTÅTGÄRDER
​Ingen underhållsplan överhuvudtaget utan endast akutreparationer när eftersatt underhåll lett till funtionsstörningar, haverier och läckage. Detta är förstås det absolut dyraste och mest oekonomiska man kan hålla på med.

Se länken här:

Bild: QTF