Nyheter

Ny undersökning: Hållbara investeringar går bättre än vad allmänheten tror

De allra flesta svenskar har fel uppfattning om förvaltningskostnader och hur hög ekonomisk avkastning hållbara fonder ger. Många har även bristande kunskaper om hur vanligt det är med hållbara investeringar. Det visar en undersökning som Novus har gjort för EFN Ekonomikanalen.

Hela 62 procent trodde att hållbara fonder varken ger bättre eller sämre avkastning än för traditionella fonder. Det är fel. Hållbara fonder ger bättre ekonomisk avkastning än traditionella fonder, vilket endast 23 procent av de tillfrågade kände till eller gissade på.

Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken, menar att man har möjlighet till att fatta mer informerade investeringsbeslut om man tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer.

– Man har visat på att hållbarhetsfaktorer som vattenbrist kan påverka produktionen i en fabrik. Det kan även vara ryktesrisk, vi såg vad som hände med Volkswagen när det blev en skandal där som var kopplad till hållbarhet. Det här påverkar aktiekursen, säger hon till EFN Ekonomikanalen.

Allmänheten hade även fel när det kommer till hur stor andel av de förvaltade tillgångarna i Europa som är hållbara investeringar. 51 procent gissade att det var 20 procent av alla investeringar var hållbara investeringar. Det rätta svaret är 48 procent vilket endast 3 procent kände till.

Johnsson tror att anledningen till att många har en felaktig bild om omfattningen av hållbara investeringar beror på att det inte kommuniceras ordentligt om det. Hon menar även att det finns en missuppfattning om att en del fortfarande tror att hållbara investeringar är mer av en nischgrupp än vad det är.

Hållbara premiepensionsfonder hade även bättre ekonomisk avkastning och lägre förvaltningsavgift än traditionella fonder. Det visste eller gissade 19 respektive 12 procent. Den vanligaste gissningen var att det varken var högre eller lägre än för icke-etiska och icke-hållbara premiepensionsfonder.

Josefin Johansson berättar att många troligtvis inte gör ett aktivt val i premiepensionsvalet vilket gör att inte fler investerar i hållbara premiepensionsfonder. Det finns bristande kunskap om skillnaden mellan hållbara och traditionella fonder.

Hon tror även att många har uppfattningen om att hållbara investeringar har en lägre avkastning jämfört med traditionella investeringar.

Som framtidsspaning tror hon att hållbara investeringar alltmer kommer att bli normen. För att nå ut med de positiva effekterna i hållbara investeringar behöver man fokusera mer på resultat än endast marknadsföring och att få bort förlegade myter.

Se hela inslaget här (8:33 min, nytt fönster)

Fakta i avsnittet kommer ifrån Swedbank, Macrobond, Journal of Sustainable Finance & Investment, KPMG och Pensionsmyndigheten.

Bild:Jason Blackeye, Unsplash