Nyheter

Adtollo släpper den 20:e versionen av Topocad

Adtollo AB släpper i dagarna Topocad 20.0, en ny version fullspäckad med spännande nyheter och förbättringar.

– Jag är väldigt nöjd med Topocad 20.0. Vi har lagt mycket tid på att förbättra prestandan och förenkla för användaren, med både uppdaterade och nya grymma funktioner värdigt det nya decenniet, berättar Joakim Svantesson, affärsområdeschef Mät & Kart på Adtollo.

Vad är nytt?

Fokus har legat på användbarhet och stabilitet. Flera av de nya funktionerna handlar om att göra programmet mer intuitivt och flexibelt för användaren. Ett exempel finns i ett av de mest använda kommandona: När en linje ska ritas ut i ritningen finns möjlighet att visa en meter- och vinkelangivelse vid markören. Genom att skriva in en siffra får användaren en fixerad längd eller önskad vinkel vid utritningen.

En annan nyhet är funktionen Avrinningsområden som gör att användaren grafiskt kan se och undersöka hur vattnet rinner över en terrängmodell samt peka ut ett uppsamlingsområde och analysera uppströms från den punkten.

För den som arbetar med projektering finns nu ett balanseringsverktyg som hjälper användaren att se plus- och minusytor, och samtidigt kunna modifiera punkterna i profilen och därmed hitta en bättre balans för schakt och fyll.

– Vi har många nya kommandon i Topocad 20 som gör programmet mer lätthanterligt. För att kort nämna några nyheter kan användaren nu med hjälp av funktionen Objektplanfokus smidigare orientera sig och designa i 3d. Vi har omarbetat multivolymberäkningen med utökad funktionalitet som förhandsgranskning och gjort den tillgänglig för våra Volym modell-användare. I punktmolnsdokumentet har vi nu många fler verktyg för selektering i 3d för utökad kontroll. Till Explodera-kommandot har vi lagt till möjligheten att explodera ner till punktnivå, berättar Jakob Samani, mätspecialist på Adtollo.

Introduktionskurser varje månad

Från och med i år har Adtollo planerat in introduktionskurser i Topocad på webben varje månad, för att nya användare ska ha en chans att snabbt sätta sig in i programmet.

– I och med version 20 kör vi igång med intro-kurser online för nya Topocadanvändare. Det går i linje med vår ambition att förenkla för användaren från dag ett, berättar Joakim Svantesson.

Bild: Adtollo