Nyheter

Transportabel blästringsutrustningslösning innebär kostnadsbesparingar för Midroc Alucrom i Göteborg

Sveriges största ytbehandlingsoperatör Midroc Alucrom AB investerade hösten 2019 i en transportabel container för blästringsutrustningar och ett innovativt system för återvinning av blästermedel till ytbehandlingsanläggningen i Arendal, Göteborg. Målet var kostnadsbesparingar, flexibilitet och miljövänlighet. Finländska Pekotek levererade lösningen.

Enligt Robert Finnilä, chef för Midroc Alucrom AB:s ytbehandlingsanläggning i Göteborg, valde man Pekotek som leverantör för blästringscontainer och system för återvinning av blästermedel efter upphandling. Bakgrunden var, enligt Finnilä, att ytbehandlingsutrustningen på Arendals produktionsanläggning behövde moderniseras. Det var en stor utmaning, eftersom en av Sveriges största industrihallar för ytbehandling ligger i Arendal, med en yta som täcker ett område på 1 800 kvadratmeter och en gårdsyta på 7 300 kvadratmeter.

Det fanns många alternativ på bordet. Ett alternativ var att installera nya fasta ytbehandlingsutrustningar i utrustningsrummet och till och med bygga en ny ytbehandlingshall istället för den gamla. Ett annat alternativ som Sveriges största ytbehandlingsoperatör övervägde var att flytta till en annan industrifastighet och bygga en ny anläggning för sina ytbehandlingsutrustningar.

Pekotek, med huvudkontor i Joensuu, erbjöd Midroc Alucrom en transportabel container för blästringsutrustningar och ett enkelt och tillförlitligt system för återvinning av blästermedel inne i industrihallen utan mekaniska transportörer som lösning. I lösningen sker återvinning av blästermedel med ett innovativt luftflöde.

Flexibilitet och kostnadsbesparingar

– Vi uppskattade det tidigare smidiga samarbetet med Pekotek. År 2003 ansvarade Pekotek för leveransen av Borås ytbehandlingsutrustningar, berättar Robert Finnilä.

– Ytbehandlingsutrustningarnas och anläggningens transporterbarhet leder till flexibilitet och kostnadsbesparingar. Anledningen är att det tar tid och leder till höga kostnader att demontera och flytta ytbehandlingsutrustningar från industrihallen och installera dem i en ny hallfastighet. Containerlösningen kan vid behov exempelvis snabbt transporteras till ett projektområde, till och med på en dag, fortsätter Finnilä.

– Pekotek använde ett helt annat tillvägagångssätt än andra lösningsleverantörer, eftersom det betonade processer till vilka företaget försökte hitta en skräddarsydd lösning snarare än att kräva till exempel rivning av en befintlig industrihall och byggande av en ny förutom nya ytbehandlingsutrustningar, berättar Finnilä.

Återvinning av blästermedel med luftflöde

Pekoteks unika system för återvinning av blästermedel som grundar sig på luftflöde är patenterat. Den enkla och felsäkra tekniken med låg energiförbrukning passar bra i en kompakt container, och Pekoteks egen design och tillverkning möjliggör kundanpassade speciallösningar.

Projektet fortskred snabbt i steg och det tog cirka fyra månader från beställning till driftsättning. Projektets designfas inleddes i september 2019. Efter tillverknings-, monterings- och installationsfaserna togs containern i bruk i januari 2020.

Design, tillverkning och montering gjordes i Pekoteks maskinverkstad i Joensuu. Efter monteringsfasen transporterades containern som normal lastbilstransport till ytbehandlingsanläggningen i Arendal. Containern placerades utanför industrihallen, från vilken man byggde anslutningar direkt in i ytbehandlingslokalerna.

– Vi uppskattade att Pekotek tillverkade containern som måttbeställning efter våra specifikationer och produktionsbehov. Noggrann design säkerställde att leveransen av containern skedde i rätt tid och med minimala driftstopp, fortsätter Finnilä.

Transportabel standardcontainer

Containern kan också transporteras till en annan av Midroc Alucroms ytbehandlingsanläggning eller projektområde, till exempel under produktionstopp och för att fylla en kapacitetsbrist. Standardcontainern, som lämpar sig för transport antingen till sjöss eller på land, möjliggör enkel transportabilitet.

– Leveransen av containern till Midroc Alucrom är betydelsefull för Pekotek, eftersom den visar prov på att vårt transportabla utrustningskoncept fungerar även när anläggningen är stor och samtidigt öppnas den svenska marknaden efter en paus på mer än tio år, berättar Pekoteks VD Pasi Piirainen.

– Vi gör projekt från design och rådgivning till fullständiga nyckelfärdiga leveranser, men leveransen av containerkonstruktionen förenklar hela projektets leveranskedja, från projektdesign till tillverkning och idrifttagning, fortsätter Piirainen.

Midroc Alucrom är en av Sveriges främsta rostskyddsentreprenörer med verksamhet på flera platser i Sverige, Finland och Polen. Företaget erbjuder blästring, rost- och brand-skyddsmålning och avancerad ytbehandling ute på fält, hos kunder samt på fasta målningsstationer. Alucrom AB är en del av Midroc Europe, under 2018 omsatte Midroc Europe 8,1 miljarder kronor och sysselsatte 4000 medarbetare.

PEKOTEKS LÖSNING

Pekotek levererade en blästringscontainer och ett innovativt system för återvinning av blästermedel till Midroc Alucrom AB:s ytbehandlingsanläggning i Arendal.

FÖRDELAR FÖR MIDROC ALUCROM AB

Kostnadsbesparingar eftersom man inte behövde bygga eller flytta utrustningsutrymmen och det uppstod inga kostnader för återinstallation.

Kort produktionsavbrott.

Transporterbarhet, man kan dvs. snabbt flytta blästringscontainern till en annan plats.

Ytbehandlingen blir mer miljövänlig.

Ökad energieffektivitet.

Ytbehandlingen blir mer konkurrenskraftig.

MIDROC ALUCROM AB

• Sveriges främsta entreprenör inom blästring, industrilackering och rostskyddsmålning.

• Verksamheter i Sverige, Finland och Polen.

• Grundades 1953.

• Del av Midroc Europe Group sedan 1996.

Bild: Pekotek