Nyheter

Tekniska verken i Linköping satsar på fler vindkraftverk i Sunne

Tillsammans med vattenkraft och kraftvärme, är vindkraft en förutsättning för Tekniska verkens förnybara elproduktion. Därför påbörjades under 2018 bygget av en vindkraftspark i Sunne, som kommer att stå klar under våren 2020.

Nu har Tekniska verkens styrelse beslutat om att bygga etapp två i samma område, som innebär ytterligare 10 vindkraftverk.

– Tekniska verken är en viktig del i arbetet med att uppnå ett koldioxidneutralt Linköping 2025. Satsningen på ytterligare vindkraftverk i Sunne innebär att vi kan utöka andelen återvunnen och förnybar elproduktion, och på så sätt ytterligare bidra till ett resurseffektivt och hållbart samhälle med minsta möjliga klimatpåverkan, säger Gösta Gustavsson, styrelseordförande i Tekniska verken.

Under första etappen som startade 2018, har en vindkraftspark med 13 vindkraftverk byggts vid Häjsberget och Södra Länsmanberget cirka 1,5 mil söder om Sunne i Värmland. Under etapp två kommer 10 vindkraftverk att byggas vid Fryksdalshöjden och Norra Länsmansberget i samma område, där gynnsamma vindförhållanden råder.

– Satsningen på vindkraft ligger helt i linje med vår strategi och vision om att bli världens mest resurseffektiva region, och satsningen i Sunne är det första stora projekt Tekniska verken gör när det gäller vindkraft. Vår ambition är att fasa ut kol och fossilolja i el-och värmeproduktionen, och istället använda oss av förnybara och återvunna energikällor. I och med detta steg skapar Tekniska verken ett tredje likvärdigt ben av elproduktion, jämte Vattenkraft och Kraftvärme, vilket ger oss ännu bättre förutsättningar att nå våra högt uppsatta mål, säger Charlotta Sund, vd för Tekniska verken.

– De 13 vindkraftverken som nu håller på att färdigställas vid Häjsberget och Södra Länsmanberget, beräknas producera 180 GWh per år. Att vi nu tar nästa steg och fortsätter utbyggnaden med ytterligare 10 vindkraftverk, som kommer producera cirka 170 GWh, känns jättebra. När hela projektområdet i Sunne är utbyggt kommer el att produceras motsvarande årsbehovet för cirka 70 000 hushåll, säger Henrik Valent, affärsenhetschef för Vindkraft på Tekniska verken.

För att bygget av etapp två ska kunna starta krävs dock ett godkännande från kommunfullmäktige i Linköping.

Fakta om Tekniska verkens vindkraftverk i etapp två:

Var: Fryksdalshöjden och Norra Länsmansberget. cirka 1,5 mil söder om Sunne i Värmland

När: Börjar byggas i sommar och beräknas tas i drift senast 2022

Antal: Fryksdalshöjden 7stycken, Norra Länsmansberger 3 stycken

Höjd: Fryksdalshöjden 200 meter, Norra Länsmansberger 220 meter

Elproduktion: Cirka 170 GWh. Det motsvarar cirka 35 000 hushålls elförbrukning eller cirka 9 000 eluppvärmda villor

Kostnad: Cirka 600 miljoner kronor.

Bild av Pexels, Pixabay