Nyheter

Säkra företagets framtid med förbättrad digital kvot

Utdaterad kompetens och kunnande blir nu ett allt större hot mot allt fler företags existens inom flera branscher. Ett växande gap när det gäller kompetens påverkar ständigt företagens tillväxt. Traditionella kompetensutvecklingsstrategier är inte längre relevanta och företagen går allt mer mot att utveckla sig själva genom att förbättra det som på engelska också kallas för digital quotient (DQ – digital kvot), som mäter en organisations digital mognad.

Det här anser Kalyan Kumar, HCL Technologies.

Förändrade förväntningar hos användarna drivs av teknikinnovation och transformation driver och påverkar företagens omvärld.

Företagen försöker ständigt förbättra sina metoder för att möta dessa hot. Ett av de vanligaste sätten är att svara upp på alla tänkbara områden när det gäller affärer och teknik. Oavsett om det handlar om DevOps, Design Thinking eller Agile, så bygger företagen team som ofta expanderar utöver sina specialområden och snarare börjar fokusera på heltäckande lösningar och grundläggande digital kompetens med vilken företag kan uppnå hållbara mål och samtidigt skapa nöjda kunder.

Förutsättningarna för olika roller ser ofta mycket annorlunda u än tidigaret. En systemadministratör kan behöva veta mycket mer om utveckling, en utvecklare kan behöva veta mer om användarupplevelse, en företagsledare kan behöva veta mer om molnet, och så vidare. Kompetensen för att stödja ett digitalt moget företag består av dessa färdigheter, kombinerat med grundläggande kunskap om affärer och beteenden.

Idén om att förbättra företagets digitala kvot handlar om att blanda färdigheter och snabbt skaffa nya som är grundläggande för fortsatt framgång. Den digitala kvoten är motsvarande IQ för den digitala tidsåldern. Att förbättra ett företags digitala kvot innebär att skapa medarbetare som inte ser på sig själva som att de lever inne i en silo – utan snarare att de är kontinuerligt uppdaterade med vad som sker i just deras omvärld.

Våra nya digitala hjältar framstår som om de kommer från framtiden, eftersom de kommer att ha en extremt hög digital kvot. De kommer att vara öppna för att lära nytt och att addera färdigheter till sina roller. Detta innebär att de först och främst lever i en värld där värde och produkt är viktigt och att de behärskar de färdigheter som krävs för att leva enligt sin vision. Vi kan inte vänta på att denna typ av person på något magiskt sätt bara dyker upp. Vi måste skapa dem själva. Och så här kan du göra:

Konvergerade färdigheter för den nya stacken: Ett resultat av krossandet av silos är att det finns en konvergens av färdigheter inom både affärs- och teknikområdet. Men samtidigt måste en ny uppsättning teknikfärdigheter anammas så att skaparna av den enhetliga digitala plattformen är molninbyggda, infrastruktur- och säkerhetsmedvetna, och kan utföra konvergerad infrastrukturteknik för att på så vis minska den operativa bördan till så nära noll som möjligt.

Breda kunskasbas: Vi måste sträva efter att utbilda hela arbetskraften, inte bara team med så kallade skunk works (ett projekt utvecklat av en relativt liten och löst strukturerad grupp), så att de kan ha en bredd inom analys, finans, IT och kulturell utveckling. Dessa färdigheter kan leda till nya idéer och inspiration, allt för att kunna bygga framtidens produkter och tjänster.

Allmänna kompetenser: För att skapa den där språngbrädan för innovation och kreativitet, måste vi utbilda vår personal i nya metoder för kritiskt tänkande, i kreativitet, kring samarbete och i kommunikation, som alla har blivit mycket bättre och enklare att förstå. Istället för att bara kräva innovation måste vi lära ut praxis som designtänkande som kopplas samman dessa kompetenser. Och lära ut dem till alla.

Karaktärsegenskaper:. Vi måste ta efter kompetenta organisationer som har lärt sig att skapa ledare, tack vare att de uppmuntrar karaktärsdrag som nyfikenhet, initiativ, uthållighet, anpassningsbarhet och social och kulturell medvetenhet.

Tröghet och rädsla är de två största hoten mot att förbättra sin digitala kvot. Alt kan inte uppnås på en gång, men det är oerhört viktigt och bör eftersträva att göra sitt allra bästa. När digitala kvoter ökar, så gör även affärsresultat det, både inom teknikfokuserade och traditionella företag. Det är viktigt att planera och förklara en vision och därefter stegvis göra framsteg.

Till exempel kan designern för användarupplevelsen ges mandat för att utveckla sin kompetens så att den inte bara inkluderar de förväntade kunskaperna för grafisk och UI-design, men kanske kompetens inom dataanalys, informationsarkitektur och applikationsarkitektur. Eller varför kan inte en hardcore-programvaruingenjör också förväntas ha djupare kompetens inom molninfrastruktur, säkerhet, nätverk och databasdesign och optimering?

Det vi eftersträvar är en ny form av anpassning, en anpassning som också är oerhört utmanande, men när den väl har uppnåtts får den energin och kreativiteten att flöda på ett koordinerat sätt. Människor som har fokus, bred kompetens och enkelt kan anpassa sig till nya situationer ger intrycket av att de kommer från framtiden. De kommer också att vara de människor som skapar den bästa framtiden för oss alla.

Bilden:
Kalyan Kumar, HCL Technologies.