Nyheter

Sweco anlitas när SCA investerar i kraftlinerbruket Obbola utanför Umeå

​Sweco anlitas när SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå kommun.

SCA investerar 7,5 miljarder kronor för att bygga ut sitt kraftlinerbruk i Obbola. En ny pappersmaskin ska producera så kallad kraftliner – papper för transportförpackningar – och kommer att öka produktionen från dagens 450 000 ton till 725 000 ton årligen.

Förutom produktionsökningen innefattar investeringen att behovet av olja reduceras med 8 000 kubikmeter per år. I och med detta är SCA:s egna industriprocesser till 97 procent fossilfria.

– Vi är oerhört stolta över uppdraget att tillsammans med SCA planera och projektera utbyggnaden av bruket i Obbola och världens största kraftlinermaskin. Genom att samla många av våra olika kompetenser kan vi ta oss an detta komplexa uppdrag och tillsammans bidra till klimatsmarta och kostnadseffektiva lösningar, säger Sören Hed, vd för Swecos konstruktörer.

Swecos uppdrag omfattar arkitektur, mark och byggkonstruktion samt geoteknik. Uppdraget består av att projektera byggnader för pappersmaskinen, mesaugnen, rörbryggor, vattenrening, och returfiber. Även projektering för ett antal ombyggnader i befintlig fabrik ingår i uppdraget.

Produktionsstart av den nya pappersmaskinen är planerat till första kvartalet 2023.

Bild:
SCA investerar 7,5 miljarder kronor för att bygga ut sitt kraftlinerbruk i Obbola.
Bild: Bergslagsbild