Nyheter

Nexans testade ultrafilteranläggningar för processvattenrening

Nexans är en av Sveriges och världens största leverantörer av kablar och tillbehör. Under ett steg i produktionen vattenkyls kabeln, med följden att silikonolja fälls ut i vattnet. Det leder till tillväxt av bakterier, som i sin tur leder till legionellabakterier i processvattnet.

Nexans i lilla Grimsås, som är beläget ungefär mitt emellan Borås och Värnamo, har cirka 500 anställda. Det är knappast en överdrift att påstå att deras produkter finns överallt omkring oss, i såväl våra bostäder som arbetsplatser och i vår infrastruktur. De tillverkar över tusen olika typer av kablar och levererar cirka 42 000 ton årligen. I Sverige finns kunderna främst inom telekom, elnät, byggnadsinstallation, industriinstallation och fordonsindustri

Nexans har redan ett slutet system för processvattnet, vilket renas från silikonolja med hjälp av enklare påsfilter, som måste bytas flera gånger dagligen. Även en del bakteriedödande kemikalier har använts vid behov.

– Påsfilter är en osmidig, manuell hantering som kräver mycket arbete, och därför vände vi oss till Mercatus Engeneering AB för att höra om de hade någon lösning som var smidigare för oss, berättar Lars-Göran Thor, arbetsledare för fastigheter och rör på Nexans, och fortsätter:

– Mercatus ställde hit en mobil provanläggning av typen ultrafilter med keramiska membran under några veckor. Den fungerade utmärkt och vattnet blev så rent att det höll dricksvattenkvalitet. Så höga krav har vi dock inte för processvatten, så istället testade vi på förslag från Mercauts en ultrafilteranläggning med polymermembran. Det blir en betydligt billigare investering i fullskala än med keramiska membran, men som visade att den blir fullt tillräcklig för våra behov. Nu pågår beräkningar för hur stor anläggning vi behöver, och förhoppningsvis kommer den på plats under 2020.

Säkrare investering

Lars-Göran Thor menar att det har varit positivt att ha testanläggningarna för att se om och hur konceptet fungerar:

– Investeringen blir säkrare när vi vet att vi får en anläggning som uppfyller våra krav. Ultrafilteranläggningen blir i princip skötselfri under många år. Filtren behöver inte bytas, utan backspolas vid behov. Vi kan gå ifrån eller minska kemikalietillsatser, vilket också är positivt både för miljön och vår personal. Jag uppskattar att Mercatus föreslog att vi skulle testa en enklare anläggning också, istället för att vi skulle investera i en dyrare än vi behöver. Det tycker jag är proffsigt.

Fjärrstyrs

Elin Gustafsson, civilingenjör i kemisk biologi, ansvarar för Mercatus provanläggningar för rening av processvatten. De är mobila och kan skickas med lastbil. Under fyra till sex veckor står provanläggningarna vid kundens anläggning medan processvatten leds genom dem. Vatten som till exempel kan innehålla oljeemulsioner, kemikalier från färgbad eller vara förorenat med bakterietillväxt. Provanläggningarna fjärrstyrs via modem så Elin kan från kontoret ta hem data, styra och justera parametrar under tiden testkörningen pågår.

– För att få ett bra beslutsunderlag inför en investering i en fullskaleanläggning testar vi och utvärderar vilken typ av rening som fungerar bäst. Vi erbjuder två typer av ultrafilteranläggningar, med polymermembran eller med keramiska membran, samt en anläggning med omvänd osmos, som skiljer bort joner ur vattenbaserade processvätskor, berättar Elin.