Nyheter

Logicenters och Speed Group bygger Nordens största solcellsanläggning på tak

Nordens största solcellsanläggning på tak, både sett till area och kapacitet. Det ska Logicenters nu bygga på logistikfastigheten som Speed Group hyr i Viared, utanför Borås. Den nya solcellsanläggningen kommer att omfatta en yta om 60 000 m² och ha en kapacitet om 5MWp.

Årligen beräknas solcellerna kunna producera 4GWh elektricitet, vilket motsvarar 800 villors elförbrukning.

Under 2018 inledde Logicenters arbetet med att expandera den redan 38 000 m² stora fastigheten till hela 83 000 m²för Speed Groups räkning, en logistikaktör som ägs av Ratos. Logistikanläggningen är en av Nordens största och är strategiskt belägen längs riksväg 40 och med endast sex mil till Göteborg. Nu ska Logicenters utveckla den miljöklassade anläggningen ytterligare i form av en solcellsanläggning på fastighetens tak.

– Vi är väldigt stolta över att tillsammans med Speed Group nu ta ett stort steg mot omställningen till grön energi. Att bygga för en hållbar framtid är kärnan i vårt hållbarhetsarbete och med detta projekt bevisar vi att våra byggnader faktiskt kan vara en del av lösningen, snarare än en del av problemet. Och trots att skatten på solenergi idag bestraffar stora solcellsanläggningar så kan vi inte skjuta stora och viktiga klimatinvesteringar på framtiden, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Solcellsanläggningen på fastighetens tak kommer att ha en elektrisk kapacitet om 5MWp och mäta hela 60 000 m².Det gör den till Nordens största solcellsanläggning beläget på ett tak, både sett till area och kapacitet. Anläggningen ska stå färdig under 2020 och förväntas producera 4 GWh elektricitet per år, något som skulle kunna förse cirka 800 standardvillor med el under ett helt år.

– Ratos är övertygade om att det finns en stark koppling mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande. Att vi nu verkar för att bygga en solcellsanläggning i den här storleken är ett kvitto på att vi inte bara pratar utan även agerar. Vi vidhåller dock att skatt på egenproducerad el som används i den egna byggnaden är fel väg att gå vilket vi nyligen uttalat oss om, men kan inte låta det hindra oss från att göra långsiktigt rätt val, säger Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef Construction & Services på Ratos.

Den nya solcellsanläggningen beräknas producera 33 procent mer el än vad fastigheten i dagsläget förbrukar. Speed Group kommer att använda en del av elektriciteten i den dagliga verksamheten, men överskottet kommer att vara tillgänglig för andra användare genom elnätet.

– Vi är mycket glada över att en solcellsanläggning av den här kalibern ska installeras på taket. Det är rätt väg att gå, både ur ett klimatperspektiv och ett marknadsperspektiv, då vi märker att allt fler kunder vill verka i fastigheter som drivs av grön el. Att en stor del av den dagliga verksamheten ska drivas genom egenproducerad grön el från solceller på vårt eget tak är glädjande både för Speed Group, våra kunder och inte för minst miljön, säger Mats Johnson, vd på Speed Group.

Bild: Logicenters/Ratos