Nyheter

Värmevärden Siljan AB tar över fjärrvärmeverksamheterna i Leksand och Rättvik

Den 1 februari bildades Värmevärden Siljan AB, ett delägt bolag som ägs till 51 % av Värmevärden AB och till 24,5% av Dala Energi AB respektive Rättviks kommun. Bolagets styrelse hade under torsdagen sitt första sammanträde. Arbetet med att integrera verksamheterna beräknas pågå under våren.

– Vi är mycket glada för förtroendet att fortsätta utveckla fjärrvärmen i Leksand och Rättvik i ett samägande med Rättviks kommun och Dala Energi AB säger Anders Ericsson, vd för Värmevärden.

Fjärrvärmen i Leksand och Rättvik har bedrivits som två enskilda verksamheter, där de tidigare ägarna sett ett behov av ökad samverkan samt vikten av att ingå i en större verksamhet för att kunna fortsätta utveckla fjärrvärmen.

I och med bildandet av det nya bolaget har Värmevärden tagit över ansvaret för fjärrvärmeverksamheterna och kommer under våren att jobba med att integrera verksamheterna med Värmevärdens övriga verksamhet.

– Genom det nya partnerskapet med Värmevärden, kommer vi tillsammans att skapa en starkare värmeverksamhet som på ett effektivt sätt bidrar till att hjälpa människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt och hållbart sätt. Affären kommer att skapa mervärden för våra kunder, medarbetare och delägare, säger Bengt Östling, vd för Dala Energi.

– Med det nya bolaget och Värmevärden som delägare ser jag stora möjligheter att utveckla Rättviks kommun tack vare en effektivare verksamhet i Rättvik och Leksand. Vi kan genom samverkan förbättra kundkontakten, förstärka kompetensen och skapa en mer hållbar energilösning, säger Ulrica Momqvist, styrelseledamot representerande Rättviks kommun.

Bilden:
Styrelseledamöterna Bengt Östling, Anders Ericsson och Ulrica Momqvist.