Nyheter

IF Metall: ”Arbetsgivarnas bud på tok för lågt”

IF Metall avvisar arbetsgivarnas lönebud, som kom på fredagen.

– Löneökningar på 1,4 procent är på tok för lågt. Vi vidhåller Fackens inom industrins krav på 3 procent, säger förbundsordförande Marie Nilsson.

Industrins konkurrenskraft har tydligt stärkts de senaste åren. Svensk industri har en god utveckling jämfört med övriga världen. Vi ser dessutom tecken på att en återhämning av konjunkturen är nära förestående.

– De flesta stora industriföretagen rapporterar god lönsamhet och höjer utdelningen till aktieägarna, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Svenska löntagare har varit med att rusta Sveriges goda ekonomi, genom att hålla igen lönekraven de senaste åren.

– Nu är det dags att justera upp löneökningstakten. Det finns inget skäl att öka företagens vinster mer på löntagarnas bekostnad, säger Marie Nilsson.

När det gäller avtalsperiodens längd utgår Facken inom industrin från ett ettårsavtal i förhandlingarna, men är öppna för att diskutera ett längre avtal beroende på innehållet.

Bild: Pixabay