Nyheter

Gott om kraft på lager i Norden

Även efter exportrekorden av el från Norden under vecka 4 fortsätter resursbalansen att växa. Exporten ut ur Norden har gått ner något senaste veckan efter att elpriset i Tyskland också har sjunkit. Med fallande priser i Tyskland föll även spotpriset i Norden senaste veckan och ligger nu på under € 20/MWh.

Det här skriver Entelios.

Marknadsaktörerna prisar nu ner priserna för innevarande år och läget för marknadspriserna ser därför ut att kunna hamna på ett snittpris på under € 20/MWh för 2020 som helhet. Vi måste gå tillbaka ända till 2000 för att hitta lägre priser.

Mycket energi på lager även i Europa

Mildare temperaturer även i resten av Europa kombinerat med ett bra utbud av både gas och kol gör att lagren för energi är välfyllda även i Europa. Detta i sin tur bidrar till att pressa priserna på energi i Europa vilket också bidrar till att hålla ner elpriserna. Svaga ekonomiska siffror från EU tillsammans med rädslan för fortsatt spridning av Coronaviruset bidrar också till att pressa priserna på de finansiella marknaderna och på råvarumarknaderna.

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: + 21,4 TWh (+ 2,7 TWh)
Systempris: 19,24 €/MWh (- 1,58 €/MWh)
Terminspris YR-2021: 26,40 €/MWH (- 2,50 €/MWh) .

Bilden:
Relativt låg elförbrukning kombinerat med mycket vindkraft och rikligt med nederbörd gör nu att vi har gott om kraft på lager i Norden.
Bild: Entelios