Nyheter

”Strategi saknas när arbetskraftsinvandring utreds”

Efter långa förhandlingar är januaripartierna överens om att tillsätta en utredning för att komma till rätta med kompetensutvisningarna och främja arbetskraftsinvandringen av kvalificerad arbetskraft. Men ett strategiskt grepp för långsiktig attraktion av nyckelkompetenser saknas.

– Utredningen saknar en nationell strategi för talangattraktion. Marknadsföring och förenklade processer är bra, men de som kommer hit behöver hjälp med bland annat bostad och skolor, det är trånga sektorer. Den utredning som regeringen presenterar idag handlar främst om regelverket kring arbetskraftsinvandring. Bristen på ett strategiskt helhetsgrepp innebär att vi går miste om nyckelkompetens, säger Patricia Kempff, näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

Samtidigt finns det bra delar i utredningen, som kommer att förenkla en process som i många avseenden varit svår både för företag och individer.

– Det är bra att regeringspartierna har enat sig kring att arbetskraftsinvandring är bra och att Sverige ska vara ett land som är attraktivt för den utländska kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Arbetskraftsinvandringen bidrar till Sveriges tillväxt och konkurrenskraft och stärker Sveriges ekonomi och kompetensförsörjning, säger Li Ljungberg expert inom kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

Kringgående av lagstiftning och missbruk ska självfallet motverkas. Men det är viktigt att inte förringa att det råder internationell konkurrens om kompetens inom flera områden och att svenska teknikföretag behöver leta utanför landets gränser.

– Det är komplext för företagen att rekrytera från tredje land. Det tar mycket tid och resurser. Därför är det avgörande att det nu inte läggs på ytterligare administration för företagen eller nya regler som gör denna process än mer komplicerad. Det är redan svårt nog för företagen, menar Li Ljungberg.

Det var för ett år sedan som januariavtalet deklarerades med löften om att kompetensutvisningar måste lösas, talangvisum ska införas och att dagens regelverk ska värnas. Nu tillsätts en utredning. Utredningens slutbetänkande ska vara klart den 1 november 2021.

Svensk teknikindustri med ambition att vara världsledande kan hitta medarbetare med rätt kunskap och erfarenhet i Sverige såväl som på andra sidan jordklotet och som kan vara direkt nödvändig för företagets utveckling. Det är ett behov som endast företaget i fråga kan ta ställning till.

Bild av Pavlofox från Pixabay