Nyheter

Nu ska solcellshjältar prisas

Solcellsinstallationerna har ökat med 66 procent i Örebro län på bara ett år. Men vilka har egentligen gjort de största solcellsbedrifterna? Nu efterlyser man länets solcellshjältar.

Projektet Framtidens solel utlyser nu en tävling för att hitta solcellshjältarna i östra Mellansverige. Företag och organisationer såväl som stadsdelar, orter eller hela kommuner bjuds in för att lyfta fram sina solcellsbedrifter. De som skickar in bidrag har chans att få pris och bli belönade med diplomering, och de bästa exemplen kommer att uppmärksammas på olika sätt.

– Solenergi är en förnybar energikälla och ett bra sätt att minska klimatpåverkan. Den här tävlingen blir en chans för dem som har investerat i solceller att stärka sitt varumärke eller möjlighet att visa upp sina goda exempel, säger Ylva Gullberg, solcellsexpert på Energikontoret Region Örebro län.

Vill inspirera

Med tävlingen vill projektet lyfta fram inspiratörer och hylla dem som har gjort en insats inom solel. Den som vill vara med och tävla kan välja på fem kategorier; solcellstäthet, självförsörjningsgrad, nytänkande, framtidsplaner och annat.

– Vissa kanske har solcellsinstallationer som är ovanliga och väldigt intressanta, medan andra har satsat på många solcellsanläggningar i ett område. Allt är ju bra för att få mer förnybar energi, menar Ylva Gullberg.

Fem län tävlar

Tävlingen genomförs i Örebro, Södermanlands, Västmanlands, Östergötlands och Uppsala län och är öppen till den 31 mars.

– Nu hoppas vi att invånarna i Örebro län visar vad de går för! säger Ylva Gullberg.

Regler
Vem kan tävla?

Man kan tävla som ort, stadsdel, område, ett enskilt företag eller som organisation/förening.

Fyll i anmälningsformuläret på Framtidens solels hemsida! Där finns också mer information och instruktioner om vad du behöver fylla i för att tävla.

Man tävlar och bedöms utifrån en av dessa fem kategorier:

Solcellstäthet: Hur mycket solceller finns installerat per person, företag eller per anställd?
Självförsörjningsgrad: Hur stor andel av er elanvändning utgörs av solel på årsbasis?
Nytänkande: Motivera varför er solcellsanläggning är mer nytänkande än alla andras!
Framtidsplaner: Har ni satt upp mål och/eller en strategi för hur ni ska öka er solelproduktion? Skicka in era planer!
Annat: Har du något annat du vill lyfta fram? Motivera fritt varför just du/ni ska vinna!

Bild: Pixabay