Nyheter

Li-ion batteri har framtiden för sig

Li-ion batterier, det vill säga litiumjonbatterier, kapar med rekordfart åt sig en allt större del av batterimarknaden.
– Li-ion är det som växer snabbast. Under 2018 var tillväxten 24 procent om du tittar på energivolymen.

Det sade Anton Nytén, teknologie doktor och batteriexpert på oberoende batterikonsulten Etteplan, vid ett frukostmöte på torsdagsmorgonen på IVA-konferenscenter i Stockholms city.

Li-ion batterier kapar åt sig allt större marknadsandelar. Fortfarande dominerar dock blybatterier med sina 70 procent av batterimarknaden.

– Det har väldigt mycket att göra med att uppladdningsbara batterier använder vi dag till stor del i bilindustrin till startbatterier.

Det förklarade batteriexperten Anton Nytén för Stordåhd Kommunikation efter sin föredragning på IVA-konferenscenter i Stockholm.

Med hänvisning till olika marknadsbedömningar spår batterikonsulten Etteplan – som minst – en 10-faldig ökning av Li-ion batterier fram till år 2030.

– Det är naturligtvis svårt att veta exakt var vi hamnar, men utvecklingen går snabbt framåt.
Förutom uppenbara miljöfördelar med eliminerat bly och koldioxid är fördelen med li-ion batterier också kopplat till energidensitet.

Mängden energi per viktenhet är mycket högre i ett li-ion batteri jämfört med ett blybatteri.

– Vilket gör att du kan göra li-ion batterierna mindre, kompaktare och samtidigt lättare. Men med en större energimängd, tillade Anton Nytén.

Noll återvinning

Förutom en markant ökad användning pekade Anton Nytén och konsulten Etteplan på ytterligare två trender kopplade till li-ion batterier.
Sjunkande priser räknat i dollar per kilowattimme samt återvinning och ”gröna batterier” med fokus på använd koldioxid i tillverkningen.
Vad gäller återvinning är den nu dock lika med noll.

– I dagsläget återvinner man inte litium ur li-ion batterier. Av den enkla anledningen att det inte är ekonomiskt gångbart eller försvarbart. Det finns dock processer för att göra det här!

Brandrisk

Anton Nyténs kollega och batterispecialist Andreas Blidberg, också han på batterikonsulten Etteplan, tog upp säkerhetsfrågor.
Här handlar det i första hand om brandrisk. Andreas Blidberg exemplifierade med de 27 bränder kopplade till batteriverksamhet som med stora person- egendomsskador utbröt i Korea mellan augusti 2017 och maj 2019.
Andreas Blidberg angav tre huvudsakliga orsaker för brandrisk.
Defekter i tillverkningen med metaller eller annat som inte hör hemma i battericellerna. Alternativt dålig design utan tanke på praktisk användning. Eller externa påfrestningar avseende spänning, ström och temperatur.

– När du släpper in så mycket energi i en liten enhet så måste man ha koll på vad man gör!

Bilden:
Team Manager Anton Nytén, batterikonsulten Etteplan.
Bild: Thomas Andersson