Nyheter

Elpriset sjunker ytterligare, delvis till följd av coronaviruset

Elpriset just nu ligger strax under 20 öre per kilowattimme och nästa vecka väntas det sjunka ytterligare. Inte sedan februari 2016 har vi haft ett så lågt veckospotpris som nu. Den ovanligt milda vintern gör att vi använder mindre el samtidigt som tillgången på vatten- och vindkraft är god. Ytterligare en anledning till de sjunkande priserna är coronaviruset som påverkat olje- och kolpriserna nedåt, enligt elbolaget Bixias elprisrapport.

Det milda, blöta och blåsiga vädret som präglat vintern håller i sig, även om de senaste dygnen varit högtrycksbetonade. Redan till helgen blir det mildare och blåsigare igen. Temperaturen ligger mellan 3-7 grader över det normala för årstiden vilket gör att vi har ovanligt lågt elpris.

– Det är många faktorer som påverkar elpriset, en viktig sådan är vädret. Lågtryck, med kraftig vind och mycket nederbörd gör att elproduktionen från vindkraftverken ökar samtidigt som vattenmagasinen fylls på. Den här veckan har vattenmagasinen haft så hög tillrinning att kraftverken tvingats släppa vatten, säger Matina Rosenberg, meteorolog och chefsanalytiker på Bixia.

De höga temperaturerna gör att elanvändningen dämpas. Samtidigt som det blåser mycket och vindkraftverken går för fullt. Den här veckan beräknas vindkraften stå för cirka 16 procent av elanvändningen och nästa vecka för över 20 procent.

– När det blåser så mycket som det gjort den senaste tiden så står vindkraften för en stor del av produktionen. Då står övrig produktion tillbaka. Samtidigt är de nordiska vattenmagasinen välfyllda, vilket bidrar till den lägre prisnivån. Även om vindarna skulle avta ser vi en pressad prisbild en längre tid framöver med anledning att snö- och vattenmagasinen är välfyllda, säger Matina Rosenberg.

Oron för coronaviruset ger lägre bränslepriser

Oron kring coronavirusets framfart har dämpat riskaptiten och skapat osäkerhet kring den globala konjunkturen. Kinas efterfrågan på olja har snabbt fallit med tre miljoner fat per dag, en minskning i nivå med finanskrisen 2008-2009.

– Det leder till att priset på olja sjunkit kraftigt vilket även påverkat kolpriset nedåt. Det här påverkar hela energimarknaden, även oss här i Norden och vårt elpris, säger Matina Rosenberg.

Bild av Markus Distelrath från Pixabay