Nyheter

E.ON möjliggör för kompetenstillväxt i elbranschen

I takt med att samhället elektrifieras och allt fler viktiga samhällsfunktioner blir beroende av el, behövs också fler elmontörer att bygga vårt framtida elnät. I samband med E.ONs senaste ramavtalsupphandling införde bolaget ett incitament i form av 8 miljoner kronor årligen för att få fler av sina avtalsbundna entreprenörer att tillhandahålla lärlingsplatser.

Lärlingsmodellen, som E.ON erbjuder alla sina entreprenörer, ska möjliggöra för fler nya medarbetare att gå parallellt med erfarna montörer och på ett tryggt och säkert sätt lära sig arbetet. Simona Andrini hos ONE är en av sju som idag jobbar som lärling.

– Jag lär mig något nytt varje dag och alla är genuint glada för att lära ut det de kan, säger Simona Andrini, lärling för E.ON hos ONE Nordic. Jag har alltid en erfaren kollega med mig som jag kan be om stöd ifrån. Säkerheten kommer alltid först och det känner man. Det bästa med att vara elmontörlärling är att jag får se så många olika platser, och att jag får finjustera mina kunskaper mer och mer för varje moment som utförs är så motiverande.

Från entreprenörerna är E.ONs lärlingsmodell ett välkommet initiativ. Pensionsåldern närmar sig för flera av de mest erfarna elmontörer och eltekniker, samtidigt som det inte alltid finns ekonomiskt utrymme att anställa parallellt för att lära upp nya medarbetare.

– Jag uppskattar att E.ON som beställare tar ansvar för att säkerställa kompetenstillväxten i branschen, säger Peter Larsson Lindström, avdelningschef på ONE Nordic i Malmö.

Idag är endast sju av 30 lärlingsplatserna tillsatta.

– Fler av våra entreprenörer borde ta tillfället i akt och fler i elbranschen borde ta efter, säger Gert Kristensson, Senior Advisor på E.ON Energidistribution och ansvarig för projektet. Detta är en unik chans som ges inte bara till nyutexaminerade inom elkraftsområdet, utan vi öppnar upp även för dem som kommit en bit upp i åren och vill byta bana eller utlandsfödda som behöver komma in på arbetsmarknaden.

E.ON gör tillsammans med entreprenören en individuell bedömning av alla sökanden. En lärlingsplacering pågår under ett år och därefter är man klar att ta självständiga uppdrag. E.ON erbjuder lärlingsbidrag under hela ramavtalsperioden 2020 – 2023.

Bild av Michal Jarmoluk från Pixabay