Nyheter

NSK-lager tål stötbelastningar och vibrationer i en anläggning för träbearbetning

När en tillverkare av MDF-skivor bytte till NSK:s speciella sfäriska rullager på rullenheten på företagets slipmaskin, förlängdes livslängden på lagren från 2-3 månader till över ett år och sparar 13 400 euro i ökad drifttid och årliga besparingar av lager. Stötbelastningar och vibrationer är vanliga problem i träbearbetningsmaskiner, vilka kan påverka lagrens övergripande prestanda.

Med förtida lagerhaverier varannan månad såg sig tillverkaren av MDF-skivor nödsakad att kontakta NSK:s expertis och dess AIP Added Value Programme. Anläggningen satte ett mål på minst ett års lagerlivslängd, vilket skulle göra det möjligt för dem att endast utföra planerade avstängningar och underhåll.

NSK:s specialister inledde en fullständig utvärdering av tillämpningen och studerade noggrant konstruktionen av slipmaskinen och dess driftsförhållanden. Som ett resultat av dessa observationer, vilka identifierade orsaken till lagerhaverierna, såsom stötbelastningar och vibrationer, rekommenderade NSK att företaget installerade NSK:s sfäriska rullager av en speciell vibrationsserie, som tillhandahölls för testning.

Slutsatsen av försöken innebar att livslängden förlängdes till 10 000 timmar, vilket uppfyllde förväntningarna hos MDF-anläggningen. Den tidigare kostnaden på 13 400 euro per år i samband med driftstopp och lagerförbrukning eliminerades därmed.

Efter 14 månaders drift ersattes lagren som en del av en planerad underhållsrutin.

NSK:s vibrationsserie av sfäriska rullager med lång livslängd är konstruerade för att motstå hårda arbetsmiljöer, särskilt sådana där återkommande vibrationer kommer i fråga. Lagren levereras med en precisionsbearbetat, tuff, mässingshållare i ett stycke. Ytterligare funktioner inkluderar en hög nivå av ytfinish på rullarna och inre/yttre ringar, och särskilt värmebehandlade rullar för att förhindra sprickor från vibrationer och stötbelastningar.

Som ett resultat av dessa egenskaper erbjuder NSK:s vibrationsserie av sfäriska rullager minst två gånger livslängden jämfört med konventionella lager, medan dynamiska och statiska belastningsgrader ökas med 1,25 gånger. Lagren kan levereras med håldiametrar från 40 till 200 mm.

Bilden:
NSK:s vibrationsserie med sfäriska rullager, här med mässingshållare.
Bild: NSK