Nyheter

AcadeMedia kraftsamlar inom EdTech

AcadeMedia Vuxenutbildning accelererar sitt arbete med att utveckla digitala tjänster genom lansering av affärsområdet AcadeMedia EdTech. Syftet med det nya affärsområdet är att knyta till sig aktörer inom forskning och innovation för att utveckla nya digitala utbildningstjänster för både befintliga och nya kunder.

Befolkningstillväxt, teknologisk utveckling och nya kompetenskrav är några av motiven till att AcadeMedia Vuxenutbildning nu samlar sina erbjudanden inom ett nytt affärsområde. Vuxenutbildning är redan idag den ledande aktören i Sverige inom olika typer av distansutbildningar som utgörs av egenutvecklade plattformar, kombinerat med olika typer av pedagogiska eller administrativa tjänster.

– Redan idag har vi en unik position inom utbildning, teknologi och tjänster. Vi är en av de ledande aktörerna inom EdTech i Sverige och när vi nu samlar våra tjänster i ett nytt affärsområde, lyfter vi även blicken mot en framtida internationell marknad, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedia Vuxenutbildning.

Flera av de produkter som kommer utgöra ryggraden i AcadeMedia EdTech finns redan idag. Det handlar både om egenutvecklade produkter och tjänster samt samarbeten med externa leverantörer.

Omnius, egenutvecklad lärplattform som används helt eller delvis av cirka 60 procent av Sveriges kommuner inom vuxenutbildning. Producerar cirka 130 000 kursinstanser varje år och används av cirka 45 000 deltagare årligen, lärare och administratörer.

Fjärrundervisning via Linguista. Växande fjärrundervisningstjänst, idag med fokus på modersmål och moderna språk. Cirka 1000 elever får årligen sin modersmålshandledning eller språkundervisning via Linguista.

Delägarskap i Hypocampus/Cortexio. Digital plattform för smarta studier. En tredjedel av Sveriges läkarstuderande använder verktyget i sina studier.

Digitala certifikatutbildningar via Movant. Cirka 4000 elever och yrkesverksamma inom bygg och installationsbranschen får årligen sin certifikatutbildning via Movant. Utbildningsformatet konverteras nu från traditionellt klassrum till digitalt i kombination med praktik.

– Vi ska vara ledande på lärande och då måste vi vara ledande på utveckling och tillämpning av digitala lösningar för bland annat pedagogik. Det gör vi genom att samla interna kompetenser, knyta till oss externa aktörer inom forskning och innovation, erbjuda unika testmiljöer samt tillföra stort verksamhetskunnande, säger Anders Haesert, utbildningsdirektör inom AcadeMedia Vuxenutbildning och ansvarig för AcadeMedias EdTech-satsning.

Fakta EdTech:
EdTech står för Educational Technology och handlar om teknik relaterat till utbildning. EdTech bedöms vara en av de snabbast växande marknaderna globalt.

Fakta AcadeMedia Vuxenutbildning:
Academedia Vuxenutbildning är redan idag den ledande aktören i Sverige inom olika typer av distansutbildningar där kärnan utgörs idag av egenutvecklade plattformar, kombinerat med olika typer av pedagogiska eller administrativa tjänster. Hermods och NTI-skolan har varit verksamma på denna marknad i över 100 år och förändrat lärandet från korrespondenskurser genom brev till dagens moderna distribution via webplattformar som hjälpt hundratusentals elever till gymnasiebehörighet.

Bild: Academedia Vuxenutbildning