Nyheter

Ytskyddsdagarna 2020: Branschen måste driva frågan om renovering

Ytskyddsbranschen måste själv förklara för politiker, media och resten av samhället hur viktigt det är att renovera och skydda det som redan är byggt eller tillverkat. Det konstaterades på årets upplaga av Ytskyddsdagarna.

– Ni som jobbar med renovering och ytskydd måste ta plats i samhällsdebatten. Vi politiker behöver hjälp med detta, eftersom vi endast tänker i fyraårsperioder. Ni kan jobba mer långsiktigt. Frågan ni måste ställa er är ”hur kan vi ytskyddare bidra till att lösa framtida klimatutmaningar?”, sa riksdagsmannen Hans Rothenberg (M) i sitt inledningstal.

Ytskyddsdagarna 28–29 januari i Göteborg samlade 426 deltagare och 55 utställare. Enligt arrangören Tommy Thörn har Ytskyddsdagarna nu börjat sätta sig i branschen och få den storlek de förtjänar.

– Men vi måste fortsätta jobba för att få hit fler politiker, beställare och konsulter till nästa år. Vi måste bli bättre på att bygga broar och förstå varandra.

Tommy Thörn understryker vikten av att få politiker och andra att förstå vikten av att renovera. Speciellt med tanke på FN:s senaste klimatrapport.

– Tillverkningen av ett ton cement släpper ut 900 kilo koldioxid. Att tillverka ett ton stål skapar 1,6 ton koldioxid. Det här pratas det inte om. Det är en lång väg att vandra, men det är bara att fortsätta. Vi måste få ut kunskap och förståelse. Facktidningar skriver om det här men i övrig press är det förvånansvärt tyst. Så vi måste även påverka journalister.

Ytskyddsbranschen är okänd för många och för att få fler att vakna måste branschen förutom lobbying mot politiker och media även satsa på utbildning och sprida kunskap.

– Om vi kan få fler att inspektera i tid, göra åtgärdsbedömningar och renovera eller skydda, går det att rädda befintliga konstruktioner. Det bästa för miljön är att använda det vi redan byggt, i stället för att bygga nytt, konstaterar Tommy Thörn.

Bilden:
Ytskyddsdagarna samlade 426 deltagare och 58 föredragshållare.
Foto: Glenn Ljunggren