Nyheter

Moelven tjänade 335 MNOK under 2019

Fjolåret präglades av stora fluktuationer för Moelven. Det visar koncernens preliminära rörelseresultat. Moelvens omsättning var 10 297,5 MNOK under 2019 och koncernen levererade ett rörelseresultat på 335,4 MNOK.

– Första halvåret var mycket stabilt, medan andra halvåret präglades av osäkerhet i världsekonomin på grund av handelskriget mellan Kina och USA, Brexit och att det fanns mycket virke på marknaden till följd av barkborreangrepp och stormfällningar i Europa. Det innebar en utmaning för marknadsaktiviteten och Moelvens lönsamhet mot slutet av året, säger Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA.

Medan 2018 var ett av de starkaste åren i Moelvens historia blev 2019 ett mer normalt år. Omsättningen under 2019 minskade med 723,3 MNOK jämfört med året innan och rörelseresultatet blev 250,8 MNOK lägre.

– Sådana fluktuationer är inte ovanliga i vår bransch och det visar på vikten av att ha kontinuerligt fokus på en kostnadseffektiv verksamhet och hållbar struktur inom koncernen, säger Kristiansen.

Stabilare framöver

– Vi ser positiva tendenser till en förbättrad marknadsbalans för Timber-divisionen, som levererar träprodukter och komponenter till den nationella och internationella industrimarknaden. Moelvens Wood-division, som vänder sig till byggvaruhandeln och byggmarknaden, har haft en stark utveckling på interiörsidan samtidigt som byggträleveranserna påverkas av att nybyggnadsaktiviteten har minskat både i Norge och Sverige. För division Byggsystemer, med limträ, kontorslösningar och byggmoduler, präglades 2019 av något lägre aktivitet. Framför allt inom byggmoduler, där vi var tvungna att minska kapaciteten under delar av året. Situationen verkar nu förbättras och vi tror på ett stabilare 2020, också för den här delen av verksamheten, förklarar Kristiansen.

Intensifierar HMS-arbetet

2019 präglades av ett antal nya åtgärder inom Moelvens HMS-arbete. Koncernen har en nollvision för skador och under förra året satsade vi ännu mer på att minska antalet skador.

– Vi har infört ett mer systematiskt uppföljningsprogram för skador, med utbildningsåtgärder som har delats inom hela koncernen. I kombination med nya system och lösningar innebär det att vi intensifierar HMS-arbetet. Varje skada är en skada för mycket, säger Kristiansen.

Bilden:
Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA.
Bild: Moelven