Nyheter

Skogsnäringen samlas till stormöte om granbarkborren i Linköping

Efter granbarkborrens rekordstora angrepp under 2019 samlar nu Skogsstyrelsen alla aktörer och intresserade skogsägare till en stor konferens i Linköping med anledning av det allvarliga läget. Konferensen 26 februari blir en viktig del i kunskapsspridningen med diskussion, senaste nytt, forskningsresultat, åtgärder och erfarenhetsutbyte.

– En mycket viktig del i arbetet med att begränsa skadeinsektens härjningar i skogen är att byta erfarenheter och se till att så många som möjligt har den senaste kunskapen och informationen. Därför samlar vi en bredd av de tunga experterna på ett ställe med näring och enskilda skogsägare för att hitta lösningar tillsammans, säger Anna Hamilton, Skogsstyrelsens projektledare.

Var? Collegium, Teknikringen 7, Linköping
När? 26 februari, klockan 09.30 – 16.00 (fika från 09.00)

Årets stora barkborrekonferens

Efter granbarkborrens rekordstora angrepp i svensk skog med produktionsförluster motsvarande 3 miljarder kronor bara under 2019, arrangerar Skogsstyrelsen konferensen som enbart handlar om granbarkborren där alla som är berörda bjuds in, inklusive enskilda skogsägare. Arrangemanget blir årets stora granbarkborrekonferens med ett helhetsgrepp över problematiken.

Vad säger den senaste forskningen? Hur ser läget ut inför sommaren? Är fällor en bra metod? Kan bekämpningsmedel med insekticider vara lösningen? Hur hanteras angrepp i skyddad skog och vad är mest effektivt i operativa arbetet i skogen? Det är exempel på ämnen som några av landets främsta experter kommer att berätta mer om.

Exempel på programpunkter:

Skogsbrukets erfarenheter. Oskar Swahn, Sydved, Jörgen Henriksson, Vida Skog AB, Södra Skogsägarna, Kerstin Ström, Skogsstyrelsen och Samverkansprojektet Stoppa borrarna
Digitala verktyg. Holmen Skog, Skogsstyrelsen.
Hur ska granbarkborrehyggen föryngras? Per Hazell, Skogsstyrelsen, Gustav Nord, Svenska Skogsplantor.
Vad säger forskningen? Paneldiskussion om fällor och fångstvirke
Granbarkborrens populationsvariation. SLU
Blånadssvampar lockar granbarkborrar. Anna-Karin Borg Karlsson, KTH
Hantering av granbarkborreskador i skyddade områden. Johan Åberg, Skogsstyrelsen, Stefan Silfverblad, Naturvårdsverket.

Även Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundquist deltar.

Bild: Pixabay