Nyheter

Stor satsning på regionala energisystem i europeiskt samarbete

Energimyndigheten har tillsammans med det europeiska samarbetsorganet för forskningsfinansiering, ERA-NET Smart Energy Systems, utsett 24 projekt att stötta inom området integrerade lokala och regionala energisystem. Svenska aktörer deltar i 10 av projekten och delar på 92 miljoner kronor av totalt cirka 320 miljoner i stöd.

Den nya EU-kommissionen har nyligen lanserat en ambitiös plan för klimatet, den europeiska gröna given, och de aktuella projekten utgör viktiga bidrag som illustrerar hur regionala och lokala utmaningar kan mötas med ett ökat europeiskt forsknings- och innovationssamarbete.

Ett projekt ska till exempel utveckla och demonstrera koncept för integrerad el-, värme, kylsystem som bidrar med flexibilitet och kapacitet i Mölndal, Borås och Eskilstuna samt i Österrike och Spanien. Ett annat projekt ska utveckla ett testcenter för vätgasturbiner med nollutsläpp i ett integrerat lokalt förnybart energisystem i Finspång.

– Det är glädjande att svenska regioner liksom företag och forskningsaktörer deltar i så många av projekten. Det visar på att omställningen pågår för fullt i Sverige med ambitiösa energi- och klimatplaner lokalt och regionalt, men också att svensk forskning och innovation håller hög kvalitet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

För svensk del förväntas projekten bland annat stödja svenska regioners pågående arbete med lokala kapacitetsutmaningar i elnätet.Cirka 64 miljoner kommer från Energimyndigheten som är den svenska parten i samarbetsorganet och 28 miljoner kommer från europeiska kommissionen.

Om ERA-NET Smart Energy System

ERA-NET Smart Energy Systems är ett forsknings- och innovationssamarbete om smarta energisystem mellan 24 olika medlemsländer i EU. Området har en stor bredd och tar sin utgångspunkt i lokala och regionala utmaningar. Smarta energisystem handlar om flexibilitet och smart styrning av fjärrvärme, mikronät, vätgasturbiner, nätoptimering IT-frågor kopplat till energimarknaden och medborgarinkludering.

Övergripande syfte för samarbetet är att genom internationellt forsknings- och innovationssamarbete om smarta energisystem främja lokala och regionala aktörers förutsättningar till snabb energiomställning med möjlighet att nyttiggöra upp till 100 procent lokal förnybar energitillförsel till 2030.

Satsningen är ett led i Energimyndighetens ambition att arbeta i internationella samarbeten för att lösa gemensamma energi- och klimatutmaningar. Sverige, genom Energimyndigheten, har tillsammans med Österrike en ledande roll i arbetet och fler utlysningar och satsningar pågår och planeras under de närmaste åren.

Bild: Pixabay