Nyheter

Eurobattery Minerals – Gruvbolag redo för elbilsboom

Mangold inleder bevakning av gruvbolaget Eurobattery Minerals med rekommendationen Köp och en riktkurs på 106 kronor per aktie i ett tolv månaders perspektiv. Eurobattery Minerals är ett gruvbolag med fokus på att miljövänligt och hållbart producera nödvändiga metaller för den europeiska batteri- och elbilsmarknaden.

Mangold gör bedömningen att Eurobattery Minerals har stora möjligheter att bli en framgångsrik leverantör av metaller till batteriindustrin på grund av stark tillväxt av elbilar, hårda konsumentkrav och liten konkurrens.

Eurobattery Minerals är ett av få gruvbolag som kan uppfylla alla krav från den europeiska bilindustrin vad avser metaller för batteritillverkning. Att elbilar fram till idag har levererats med batterier som har tillverkats på ett miljömässigt skadligt sätt är inget som bilkonsumenter förväntas acceptera i fortsättningen. Europeisk bilindustri är medveten om detta och kommer därför att tillse att alla batterier från europeiska tillverkare kommer att vara grönmärkta.

– Vår kassaflödesvärdering uppgår till 1,000 miljoner kronor eller 106 kronor per aktie vilket inkluderar en rejäl reduktion för risken i detta tidiga projekt. Vi kan konstatera att Eurobattery Minerals-aktien har en stor uppsida. De kommande slutgiltiga borresultaten från Corcel kommer att vara en viktig katalysator för aktien eftersom bolaget då kan ta ett viktigt kliv framåt och närma sig produktionsstarten, hävdar Mangold.

Bild: Pixabay