Nyheter

Nordic Iron Ore beställer flytt av 50 kV-ledning

NIO har gett nätägaren, Västerbergslagens Elnät AB, uppdraget att flytta och anpassa befintlig luftledning på 50kV.

Arbetet utförs för att bereda plats för kommande anläggningsarbeten vid det planerade industriområdet och möjliggöra anslutning för den planerade gruvdriften i Blötberget, Ludvika kommun.

Anläggningarna dimensioneras för framtida anslutning om 20MW.

Bild av Thomas B. från Pixabay