Nyheter

”Didrik” pressar ner elpriset

Extremvädret ”Didrik” har annonserat sin ankomst vid Norges västkust och kommer att fortsätta prägla vädret under de närmaste dagarna. Över Norska havet ligger lågtryck på kö som under nästa vecka kommer att bombardera även övriga Norden med stora nederbördsmängder. Samtidigt blir det blir också stark vind och milda temperaturer.

Det här skriver Entelios.

Prognoserna för nederbörd under den kommande tiodagarsperioden varierar från 30 % ända upp till mer än 100 % över det normala.

Kombinationen av rejäla nederbördsmängder, mycket vindkraft och milda temperaturer som håller ner efterfrågan bidrar till att bygga upp ett större överskott i resursbalansen i Norden. Kraftmarknaden reagerar genom att pressa ner priserna ytterligare.

Blidvädret bidrar även till att hålla ner energipriserna i resten av Europa. Detta eftersom européerna förbrukar mindre gas, kol och el för uppvärmning när temperaturen ute stiger. Med välfyllda lager och stort utbud på gas- och kolmarknaden fortsätter de låga priserna. Koldioxidpriset har också rört sig under veckan som gått och ligger nu lågt i förhållande till de priser som utsläppsrätter har handlats till på sistone.

Veckans siffror:
Hydrologisk balans: + 10,7 TWH (+ 5,1 TWh)
Systempris: 26,66 €/MWH (- 2,51 €/MWh)
Terminspris 2021: 32,10 €/MWh (+ 0,1 €/MWh)

Bild: Entelios