Nyheter

Korrekt förberedelse och planering för topproduktion och prestanda

För många konstruktörer är det enkla lagret enbart en perifer komponent. Trots att de betraktas som sådana kan konsekvenserna av kullagerfel bli enorma. Mot bakgrund av detta argumenterar Marcus Schneck, VD för norelem, för användning av förebyggande och förutsägbara åtgärder för att säkerställa bästa underhåll av lagerkomponenter, vilket är det normala förhållningssättet för konventionella kritiska komponenter.

I tillverknings- och teknikmiljö betraktas lagerkomponenter ofta som vanliga skruvar som ofta kommer i andra hand! Det är rätt att säga att lager används absolut överallt, från vagnar till produktionslinjer, spärrar och transportband, var som helst där det finns rörliga delar.

Trots den allmänt förekommande närvaron av lager har de sällan samma status som mer tekniskt avancerade komponenter med högre värde, och på den grunden får de inte samma mängd omsorg och uppmärksamhet som ”kritiska” föremål. Även om de flesta företag alltid har en strategi för att förebyggande underhålla och byta ut mer kritiska komponenter, kan det inte alltid sägas detsamma för lager.

Konsekvenserna av lagerfel blir ofta omfattande, och på den grunden bör sådana komponenter regelbundet kontrolleras för att aktivt identifiera varningsflaggor och, i förekommande fall, hantera dem innan de blir ett problem. Genom att anta en långsiktig strategi för lager kan detta spara betydande kostnader och störningar över tid.

En tung börda att bära

Lager finns i en mängd olika former och storlekar och konfigurationer, som vida beskriver hur mycket de används. Lagrens primära funktion är att minska friktion i rörliga komponenter, vilket gör att de utsätts för enorm stress. Medan vissa tillämpningar är mer krävande än andra, finns det ett antal varningssignaler som indikerar att lagret havererar eller nästan havererar. Dessa signaler inkluderar ljud av knackning eller skrapning under drift, förekomst av vibrationer eller onormal förslitning.

Underlåtenhet att reagera tillräckligt på varningstecken leder oundvikligen till lagerfel, vars konsekvenser inkluderar; ökade driftstopp, höga underhållskostnader och inkomstbortfall. Detta kan också påverka ett företags förmåga att leverera kundorder, eftersom även ett enkelt lagerfel kan utlösa ytterligare mekaniskt driftstopp. Det säger sig självt att detta riskerar att undergräva kundernas förtroende och relationer, om produktionsproblemen blir återkommande. Den goda nyheten är att med rätt nivåer av förberedelser och planering kan alla dessa frågor förhindras.

Kritiska haverier tål inte att tänkas på

Lager bör behandlas med samma respekt som mer exklusiva, så kallade ”kritiska komponenter”. Medan sådana komponenter är föremål för systematiskt och regelbundet underhåll och diagnostik, förtjänar lager också samma omsorg och uppmärksamhet. Genom att säkerställa att det finns stränga åtgärder på plats kommer företagen att vara i mycket starkare position att förhindra fel i lagerkomponenter och dess allvarliga konsekvenser för verksamheten.

För att ta fram en robust plan för att förlänga livslängden på lager och eliminera risken för haverier uppmuntras konstruktörer att aktivt söka expertrådgivning på detta område. Med en katalog med över 45 000 standardkomponenter för maskinteknik och design är norelem en av de största globala leverantörerna av lager. Emellertid kan processen för att identifiera rätt lageralternativ vara svår och därför rekommenderas alltid att söka specialistrådgivning. Att specificera fel typ av kullager kan vara oerhört problematiskt och det är därför viktigt att basera alla beslut på kloka insikter.

Tänk långsiktigt!

Långsiktigt tänkande leder till långsiktiga resultat, vilket innebär att konstruktörer kan dra nytta av att investera mer tid på att förstå sina lager och deras särskilda underhållsbehov, vilket säkerställer att det finns en plan för att aktivt hantera eventuella frågor innan de blir kritiska. Kostnaden för att byta lager är försumbar jämfört med den potentiella effekten av oplanerade driftstopp och underhåll. När det gäller lagerkomponenter är förebyggande bättre än akuta insatser.

Bild: norelem