Nyheter

Svebio lanserar Färdplan bioenergi

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har utarbetat en färdplan för bioenergi, som visar hur en ökad efterfrågan på bioenergi för ett fossilfritt Sverige kan mötas. Färdplanen presenteras torsdag 16 januari på Nalen i Stockholm.

Hur stora är möjligheterna med bioenergi?

För att nå de högt ställda klimatmålen måste den svenska energiförsörjningen bli fossilfri inom en 25-årsperiod. Bioenergi har spelat en viktig roll i omställningen hittills och har potential att fortsätta stå för en stor del av Sveriges energianvändning. Svebios Färdplan bioenergi visar vilka möjligheter som finns i Sverige för att öka tillförseln av biomassa för energiändamål.

Tid: torsdag 16 januari kl. 13.00 – 15.00

Plats: Stora salen på Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

Medverkande:
Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige, medverkar tillsammans med flera experter på potentialer för bioenergi, företrädare för Energimyndigheten, jord- och skogsbruket samt Svebios egna medarbetare som utarbetat färdplanen.

Se programmet

Bild: Svebio