Nyheter

Nära nollpriser i Sverige och Finland

Trots att 2019 landade på ett elpris som var 10 % lägre än året dessförinnan och trots nya vindrekord landade elpriset för förra året totalt sett på en nivå en bra bit över genomsnittet.

Nya rekord sattes inom vindkraftsproduktionen, flera gånger, men ändå levererade den nya vindkraften i Norden inte i förhållande till potentialen. 2020 rivstartade däremot och vindturbinerna har hittills i år levererat en bra bit över det som är att betrakta som normalt. Vissa prognoser pekar på att det kan fortsätta så ända till slutet av februari.

Det här skriver Entelios.

Mycket vind kombinerat med mycket nederbörd och milda temperaturer gör att det finns mer än tillräckligt med kraft på den nordiska marknaden just nu, något som återspeglas i spotpriserna. Vi har upprepade gånger upplevt negativa priser i Danmark och Tyskland, men i Norden för övrigt har marknaden lyckats undvika negativa priser. Natten till fredagen förra veckan gjorde låg efterfrågan och stora mängder tillgänglig kraft på marknaden att priserna hamnade nära noll i Sverige, Finland, Baltikum, Danmark och Tyskland, med priser ned mot 14 cent/MWh (ca 0,1 öre/kWh).

Förra veckan präglades av att en stor del av industrin var stängd eftersom många fortfarande var jullediga. Detta kan också förklara den låga efterfrågan. Men natten till onsdagen denna vecka såg vi åter att blandningen mellan höga temperaturer, mycket vind och goda flöden, pressade priserna i samma prisområden ända ner till 10 cent/MWh. För Sveriges och Finlands del är detta nog det lägsta timpriset vi någonsin har sett i dessa prisområden.

Vädret påverkar alla faktorer

Milda temperaturer i Europa har även bidragit till lägre efterfrågan på kol och gas, något som också pressar priserna på dessa marknaden. Sammanfattningsvis ökar pressen på kraftpriserna i Norden och Europa, något som återspeglas även på terminsmarknaden, där de närmaste kontrakten har fallit hela 20 % under den första veckan av 2020.

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: + 5,6 TWh (+ 7 TWh)

Systempris: 29,17 €/MWh (- 6,34 €/MWh)

Terminspris 2021: 31,85 €/MWh (-1,30 €/MWh

Bild:  Entelios