Nyheter

Lesjöfors förvärvar Metrol Springs i Storbritannien

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors AB har glädjen att offentliggöra förvärvet av aktierna i Metrol Springs Ltd, en ledande tillverkare av verktygsgasfjädrar, specialtillverkade gasfjädrar och konventionella gasfjädrar.

Metrol Springs är en tillverkare av verktygsgasfjädrar och specialtillverkade gasfjädrar, samt har ett egenutvecklat sortiment av konventionella gasfjädrar. Metrol har ytterligare kompletterat sitt erbjudande med linjära ställdon och andra produkter. En betydande del av försäljningen sker via katalog och företagets webbsidor. Bolaget har en diversifierad kundbas i Storbritannien, Europa, USA och Asien, och betjänar kunder inom den allmänna industrin och fordonsindustrin.

Bolagets omsättning uppgår till 7 MGBP med hög lönsamhet, varav cirka 40 procent består av export till mer än 20 länder. Bolaget är baserat i Northampton och fastigheten där tillverkningsanläggningen ligger har också förvärvats av Lesjöfors genom aktierna i Nitro Springs Manufacturing Ltd.

Den avgående verkställande direktören för Lesjöfors, Kjell-Arne Lindbäck, kommenterar affären:

– Metrol, med sina huvudsakliga affärsområden inom olika typer av gasfjädrar, kommer att bredda Lesjöfors-koncernens erbjudande både till befintliga och nya kunder. Den decentraliserade, teknikinriktade och försäljnings-orienterade företagskulturen inom Metrol är en återspegling av den filosofi vi har på Lesjöfors, och det kommer att göra det enkelt att ha ett nära samarbete i vår gemensamma utveckling av verksamheten.

Den nyligen utsedde verkställande direktören för Lesjöfors, Ola Tengroth, kommenterar också affären:

– Jag ser fram emot att stödja utvecklingen av Metrol framöver, tillsammans med bolagets starka ledningsgrupp, som nu är integrerad i Lesjöfors.

Metrols huvudägare, Andrew Marks och Robert Lamb, samt cheferna Paul Hynes och Chris Pegram, kommenterar affären så här ”Vi är mycket glada över att bolaget blir en del av en koncern som har en global marknadsutbredning och omfattande kunskaper om vårt affärskoncept och vår etiska grundsyn.”Paul Hynes och Chris Pegram lägger till ”Vi uppskattar Lesjöfors decentraliserade organisation och vi ser fram emot att stanna kvar och fortsätta att utveckla bolaget” Robert Lamb är också entusiastisk över utsikterna att fortsätta inom Metrol som en del av det utökade Lesjöfors-teamet.

Beijer Almas VD, Henrik Perbeck, kommenterar affären så här:

– Lesjöfors visar genom det här förvärvet att man vill utöka de internationella möjligheterna inom nya användningsområden, samtidigt som man fortsätter att bygga upp en ledande koncern inom fjädrar, tråd och banddetaljer.