Nyheter

Fyra trender för maskinbyggare 2020

Eaton, ett företag inom krafthantering och automation, spår framtiden och listar de fyra hetaste trenderna för maskinbyggare nästa år.

Som ett resultat av den pågående digitaliseringen håller hela världsekonomin på att förändras. Miljö- och energifrågor blir allt viktigare – även för maskinteknikbranschen. Nya regler, ökad press på marknaden och skiftande kundbehov kräver innovation i industrin.

– De trender vi ser just nu ger helt nya möjligheter för branschen. Vi har plockat ut fyra ämnen som vi tror kommer ha en extra stor inverkan på maskintekniken nästa år, säger Mikael Johannesson, Sales Manager Building & Industry på Eaton.

1. Energieffektivitet

EU:s nya miljödesigndirektiv träder i kraft 2021. För maskinproduktionsindustrin planeras ytterligare energibesparingar på framförallt elmotorer. Dessutom måste energieffektiviteten hos trefas-motorer med en nominell effekt på 0,75 kW eller mer och mindre än 1 000 kW, med 2, 4, 6 eller 8 poler, motsvara IE3-standarden den 1 juli 2021.

Ett viktigt instrument för att öka energieffektiviteten hos företag är införandet av energihanteringssystem i enlighet med ISO 50001. Detta möjliggör fastställda processer som minskar energiförbrukningen avsevärt.

2. Standardisering av kommunikationsprotokoll i smarta fabriker

Industry 4.0 och smarta fabriker är väldigt heta ämnen just nu. Att skapa rätt grund för detta är dock fortfarande en stor utmaning när det gäller maskinkommunikation. För närvarande dominerar tillverkarberoende protokoll fortfarande, men vi tror att maskin- och fabriksoperatörer kommer att kräva enhetliga standarder inom en snar framtid. Till exempel verkar OPC UA vara en lovande plattform.

Det är också viktigt att samma maskintyper talar samma språk, eftersom kommunikationskraven skiljer sig en hel del. Nu utvecklas många avancerade standardspecifikationer till flera branscher, där informationsmodeller för maskintyper avtalas i de enskilda sektorerna. Därför bör tillverkarna förvänta sig att kunderna kommer ställa motsvarande krav nästa år.

3. Fortsatt utveckling av Digital twin

Digital twin är en typ av strategi som används främst inom utveckling och används till exempel för simuleringar för att minska utvecklingscyklerna. Det är därför helt naturligt att processen kommer ta nya steg 2020.

Maskindriftens sensordata kan jämföras med ”målvärden” från den ”digitala tvillingen” för att enkelt upptäcka avvikelser och förbättra maskinens tillgänglighet. Därför kan det förberedande arbetet som krävs minskas avsevärt.

4. Teknisk inverkan från konsumenter på industrin

Maskindriften har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Spakar, hjul och justeringsskruvar gav allt större utrymme för pekskärmar och tryckknappar. Detta har blivit en integrerad del av vardagen och ett krav från den yngre generationen. Men den första generationens displayer uppfyller fortfarande kraven. Nästa steg kan mycket väl vara att separera skärmen från maskinen så att data kan läsas från en surfplatta eller mobiltelefon. Fjärrstyrning med dessa smarta enheter är ytterligare ett steg, men en som bör övervägas väl när det gäller driftsäkerheten.

Bild av Arek Socha från Pixabay