Nyheter

Egain tecknar partneravtal med SFAB i Botkyrka/Huddinge kommun

Egain har tecknat partneravtal tillsammans med energibolaget SFAB i linje med deras målsättning att gå från fjärrvärmeleverantör till ett än mer marknadsorienterat energibolag. SFAB kommer framöver erbjuda fastighetsägare i kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem rådgivning, energioptimering och driftövervakning baserat på plattformen Egain Edge.

– Den innovativa plattformen från Egain i kombination med vår egen gedigna kompetens och kunnande inom energi och uppvärmning av byggnader, gör att vi ser stora möjligheter att hjälpa våra kunder att nyttja våra produkter på ett än mer effektivt sätt. Egain har dessutom ett starkt varumärke, är innovativa i sina lösningar och har många av Sveriges stora fastighetsägare som kunder, vilket har stärkt oss i valet av samarbetspartner inom området, berättar Anders Björklin, Marknads- och försäljningschef på SFAB.

– Genom Egain får vi tillgång till ett verktyg som möjliggör för oss att arbeta proaktivt med teknisk förvaltning tillsammans med våra kunder. Förutom att det leder till energioptimering möjliggör t.ex. 3D-visualiseringen av inomhusklimatet att vi snabbt kan identifiera eventuella byggnadstekniska brister eller brister i byggnadernas värme-/ventilationssystem och då föreslå rätt åtgärder som ytterligare optimerar resursanvändandet, säger Anders.

Hantera topplaster genom demand response

Egain är öppna för många fler samarbeten inom området, och tittar även på lösningar där flera hundra byggnader är uppkopplade i samma stad och fjärrvärmenät. Städer växer snabbt i takt med urbaniseringen vilket ställer stora krav på infrastrukturen hos energibolagen och leder till kostsamma investeringar över tid. Där kan vi utjämna energibelastningar med hjälp av proaktiv styrning av hela fastighetsbestånd för att resursoptimera.

– Vi på Egain ser ett stort behov hos Sveriges energibolag att öka sina kundrelationer genom att erbjuda mertjänster som hjälper de anslutna fastighetsägarna att styra sina energileveranser på ett mer optimalt sätt. I leveransen är Egains funktioner för effektstyrning en viktig del för att optimera resursanvändningen i hela leveranskedjan och hjälpa till att utjämna effekttopparna i såväl produktion som i distributionsnäten, säger Martin Eksberg, Head of Business and Customer Success.